Pierwsze w skali kraju

9 sierpnia podpisane zostało porozumienie o warunkach zatrudnienia młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy pomiędzy Komendą Główną OHP w Warszawie a spółką Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova. Zawarte porozumienie jest pierwszym tego typu partnerstwem w skali kraju.

W ramach zawartego porozumienia, młodzież będąca uczestnikami jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP będzie miała możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu na terenie województwa podlaskiego w ramach spółki PKS Nova.

Umowę parafowali Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski oraz Andrzej Mioduszewski, prezes spółki Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova.

Przedmiotem działalności spółki jest m.in. prowadzenie pasażerskiej komunikacji samochodowej, pozarozkładowych (okazjonalnych) krajowych i zagranicznych przewozów pasażerskich, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych.

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie regularnych przewozów osób, głównie na terenie województwa podlaskiego z oddziałami w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Zambrowie i Siemiatyczach.