Czas na staże

Od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym rozpoczął się projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” w Hufcu Pracy w Siemianowicach Śląskich. W zajęciach udział biorą osoby w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat.

 Celem spotkania z doradcą było określenie predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz opracowanie indywidualnego planu działania, który przyczyni się do właściwego wyboru kursu zawodowego. Ważnym elementem projektu były także warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i rozmowa z pośrednikiem na temat miejsca stażu.

Uczestnicy projektu przeszli metamorfozę podczas zajęć z kreowania wizerunku. Każdy mógł kupić odzież, którą założy na pierwsze spotkanie z przyszłym pracodawcą.

 

Aktualnie grupa z siemianowickiego hufca kończy kursy w zawodzie kosmetyczki z wizażem stylizacji paznokci, magazyniera z obsługą wózka widłowego oraz spawacza. Przed uczestnikami trzymiesięczny staż zawodowy. W ramach projektu młodzież weźmie również udział w szkoleniach językowych, komputerowych oraz w kursie na prawo jazdy.