Wakacyjna promocja hufców

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu oraz Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach przeprowadziły w ostatnim czasie akcje promocyjne na terenie swoich miast. Ich celem było zapoznanie mieszkańców z usługami świadczonymi bezpłatnie przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Pośrednik pracy oraz specjalista ds. programów na przemyskim Rynku Starego Miasta przekazywali informacje o kursach i szkoleniach realizowanych w ramach projektów EFS oraz programu „Ginące zawody”, w którym mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 25 lat, uczące się i bezrobotne, a także uczestnicy i absolwenci OHP. Każdy mógł także zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy.

Przeprowadzona na przemyskim Rynku Starego Miasta akcja promocyjna była doskonałą okazją do propagowania wiedzy o usługach realizowanych przez jednostki OHP, promocję sieci EURES i platformy Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) oraz oferty szkoleniowej Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży. Równocześnie informowano o trwającym naborze do 9-13 Hufca Pracy w Przemyślu.

30 lipca Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP promowała z kolei swoją działalność podczas plenerowej akcji na kieleckim Placu Artystów.

Przedsięwzięcie w ramach „Akcji Lato z OHP ”  zorganizowane zostało przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach. Tego typu wydarzenia odbywają się cyklicznie przez cały okres wakacji, by dotrzeć do młodzieży zainteresowanej pracą, doradztwem, wyborem szkoły i zdobyciem zawodu.

Zainteresowanie krótkoterminową pracą nie maleje. Pracodawcy nadal poszukują kelnerów, pomocy kuchennych, pracowników myjni, konsultantów telefonicznych, sprzedawców, osób do sprzątania czy do zbierania owoców.

Młodzi ludzie odwiedzający kieleckie stoisko chętnie korzystali z porad pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Rozdano wiele ulotek informacyjnych zachęcając młodzież w wieku 15-18 lat do podjęcia praktycznej nauki zawodu w okolicznych jednostkach opiekuńczo –wychowawczych.