Młodzi Zawodowcy z OHP

„Stypendia Młodego Zawodowca” na rok szkolny 2016/2017 odebrali 18 października uczniowie z Krosna, którzy wykazali się najwyższymi osiągnięciami w nauce, sporcie oraz działalności na rzecz szkoły w ubiegłym roku szkolnym. Znalazło się wśród nich aż czterech uczestników krośnieńskiego 9-10 Hufca Pracy, w tym troje to uczniowie uczący się zawodu fryzjera w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara: Klaudia Twaróg, Szymon Przewoźnik i Karolina Liput oraz Szymon Ekiert (zdjęcie u góry) z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 im. Jana Sas-Zubrzyckiego uczący się zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych.

Stypendia zostały przyznane po raz trzeci w ramach Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna. Aby je zdobyć, trzeba było wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem oraz działalnością na rzecz szkoły i społeczności przez cały poprzedni rok szkolny 2015/2016.

Uczestników OHP doprowadzili do sukcesu: z-ca komendanta Adam Buczyński, wychowawcy Dorota Wais, Aneta Więch i Andrzej Zajdel.

150 uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych odebrało nagrody w artKinie z rąk zastępcy prezydenta Krosna Bronisława Barana i przewodniczącego Rady Miasta – Zbigniewa Kubita.