Poszerzyć wiedzę

W 9-13 Hufcu Pracy w Przemyślu trwają kursy w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, mające na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności oraz dodatkowych kwalifikacji osób chcących zdobyć atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

Uczestnicy przemyskiego hufca szkolą się w zawodach: lakiernika samochodowego, kosmetyczki-wizażystki z elementami kursu stylizacji paznokci, kelnera, barmana, baristy z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego oraz operatora koparko-ładowarki.

Młodzież spotkała się także z doradcą, który uświadomił jej jak istotne przy wyborze przyszłego zawodu mogą okazać się indywidualne predyspozycje oraz zainteresowania. Szkolenia zostały dobrane w taki sposób, aby uczestnicy po ich zakończeniu uzyskali jak największe szanse na znalezienie zatrudnienia.

Kursy zawodowe zakończą się egzaminami. Po ich zdaniu osoby uczestniczące w projekcie będą mogły rozpocząć trzymiesięczne staże zawodowe w wybranych przez siebie zakładach pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych