„Bądź autorem swojej kariery!”

17 października rozpoczął się VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery, nad którym objęli honorowy patronat Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tegoroczne przedsięwzięcie jak zwykle organizowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej przebiega pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery!”.

Jak czytamy na portalu OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Najczęściej w czasie OTK organizowane są targi pracy i edukacji, dające bezpośrednią możliwość kontaktu z pracodawcami czy też przedstawicielami szkół różnego szczebla i konfrontację wzajemnych wymagań i oczekiwań. Uczestnictwo w targach umożliwia także zapoznanie się z aktualną sytuacją na rynku pracy.

Co roku też jednostki Ochotniczych Hufców Pracy w całym kraju biorą udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

W Elblągu (zdjęcie powyżej) organizatorami XX Elbląskich Targów Pracy było 19 października Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (Warmińsko-Mazurska WK) oraz Powiatowy Urząd Pracy. Młodzież mogła skorzystać z 1250 oferowanych miejsc pracy m.in. w branży mechanicznej, budowlanej, turystycznej, ubezpieczeniowej, przemysłowej, fizycznej oraz za granicą. Wśród 85 przybyłych wystawców byli prywatni przedsiębiorcy, agencje zatrudnienia, instytucje rynku pracy, placówki oświatowe, instytucje szkoleniowe oraz lokalne stowarzyszenia, które zachęcały odwiedzających do współpracy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Młodzieżowego Biura Pracy OHP, gdzie przekazywano nie tylko informacje o zatrudnieniu w kraju i poza jego granicami, ale i na temat aktualnych trendów na lokalnym rynku pracy. Odwiedzający stanowisko uczniowie i studenci dopytywali o możliwości podjęcia pracy weekendowej i krótkoterminowej. Specjalista ds. rozwoju zawodowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Braniewie zachęcał młodzież do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w kursach zawodowych.

elblag_3
Elbląg

Celem obu przedsięwzięć była pomoc młodzieży w zapoznaniu się z rynkiem pracy oraz znalezieniu zatrudnienia. W Krynicy-Zdroju młodzież mogła zapoznać się z lokalną ofertą edukacyjną i zatrudnieniową. Równolegle odbywały się spotkania seminaryjne, które zgromadziły liczną grupę młodzieży, nauczycieli, pedagogów, osób bezrobotnych. Uczestnicy targów chętnie rejestrowali się u pośrednika pracy, wielu zgłosiło swoją kandydaturę u specjalisty do spraw rozwoju zawodowego do udziału w darmowym kursie „Operator koparko-ładowarki kl. III”, który odbędzie się w najbliższym czasie.

Targi w Kętach, którym patronował Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Klęczar, a otworzył Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie Krzysztof Świerczek, zorganizował z kolei Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Młodzieżowe Centrum Kariery z Andrychowa (Małopolska WK OHP). W przedsięwzięciu uczestniczyło 30 wystawców, którzy zaproponowali 828 ofert zatrudnienia. Swoje stoiska zaprezentowały również szkoły ponadgimnazjalne, wyższe uczelnie, instytucje szkoleniowe. Ofertę prezentowały także jednostki OHP: Ośrodek Szkolenia Zawodowego z Andrychowa, Młodzieżowe Centrum Kariery z Andrychowa i Oświęcimia oraz hufce pracy z Wadowic, Kęt i Oświęcimia. Doradcy zawodowi i pośrednicy pracy udzielali konsultacji i porad indywidualnych. Odbywały się również spotkania seminaryjne, m.in. na temat ginących zawodów (szklarza i pszczelarza) oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ozorków
kety_malopolska
Kęty

Młodzieżowe Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej z kolei zorganizowało Dzień Otwarty. Zaprezentowano działalność MCK, udostępniono oferty pracy i kursów, jak np. najbliższego dla magazynierów, rekrutowano do projektu UE „Akcja aktywizacja – YEI” i „Wolontariat w OHP”. Przedstawiono także ogólne zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Odwiedzający mieli również możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego oraz zasobów metodycznych dąbrowskiego MCK.

Pod hasłem „Face to face z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy” doradca zawodowy i pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Ozorkowie (Łódzka WK) zorganizowali spotkanie, podczas którego udzielali pomocy w poprawnym konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych i bezpiecznym poszukiwaniu pracy przez Internet, jak również informowali o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a realizowanych przez OHP. Wśród osób zainteresowanych usługami znajdowała się nie tylko młodzież, ale i rodzice chcący pomóc dzieciom w wejściu na rynek pracy, oraz osoby bezrobotne skierowane z lokalnego urzędu pracy i pomocy społecznej.

brzesko
Brzesko

Do OTK dołączyły także jednostki Podkarpackiej WK. Młodzieżowe Centrum Kariery w Przeworsku zorganizowało cykl spotkań mających na celu przybliżenie koncepcji planowania kariery zawodowej. Pierwszym z cyklu tych działań było spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, dla której pośrednik pracy i doradca zawodowy MCK poprowadzili zajęcia na temat planowania kariery zawodowej proponując jednocześnie indywidualne konsultacje i testy pozwalające na lepsze określenie własnych predyspozycji zawodowych. Następne spotkanie – z przyszłymi maturzystami przeworskiego ZSZ.

Pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Brzesku Agnieszka Triszewska-Imioło zorganizowała spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej skupiając się na uwarunkowaniach wyboru zawodu i podkreślając znaczenie rzetelnej wiedzy o zawodach przy podejmowaniu decyzji o dalszej edukacji. Uczniowie na podstawie wypełnionych ankiet i testów mieli okazję poznać swoje predyspozycje zawodowe oraz uzdolnienia. Poznali też zasady funkcjonowania współczesnego rynku pracy i działalność Punktu Pośrednictwa Pracy w Brzesku.

Zajęcia dla uczniów w szkołach, warsztaty, giełdy pracy i dzień otwarty w jednostce OHP – to przedsięwzięcia wpisujące się w Ogólnopolski Tydzień Kariery, podjęte przez doradców zawodowych z Lubelskiej Komendy.

parczew
Parczew

W Parczewie doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery zorganizował zajęcia dla uczniów III klasy technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Omawiano kwestie zakładania własnej firmy, ubezpieczenia w ZUS-ie, wysokości składek i podatku opłacanego w Urzędzie Skarbowym oraz innych kosztów, jakie musi ponosić przedsiębiorca. W następnym dniu w siedzibie MCK odbyła się giełda pracy z udziałem przedstawiciela firmy MEDIPE z Lublina. Agencja szuka pracowników do opieki nad osobami starszymi w Niemczech. Około dziesięciu osób zgłosiło chęć wyjazdu do pracy i wypełniło dokumenty aplikacyjne.

Podobne spotkanie odbyło się 19 października w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie. Osoby zainteresowane wyjazdem do Niemiec do pracy w charakterze opiekuna osoby starszej w rozmowie z przedstawicielem firmy MEDIPE miały okazję poznać szczegóły oferty.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym zorganizowało dzień otwartych drzwi, konsultacje indywidualne oraz warsztaty dla młodzieży. W trakcie dnia otwartego każdy mógł się zapoznać z przedsięwzięciami realizowanymi w jednostce – m.in. z projektem UE „Akcja Aktywizacja – YEI” i kursami zawodowymi, z których można skorzystać, biorąc udział w projekcie, z ofertą giełd pracy, bazą ofert pracy, propozycją zajęć w czasie wakacji i ferii czy ofertą warsztatów dla uczniów. „Bezrobocie – jak go uniknąć?” to temat zajęć przeprowadzonych przez doradcę MCK dla młodzieży poszukującej pracy i osób bezrobotnych 19 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Dworku w Rejowcu Fabrycznym, a „Poznaj swojego doradcę kariery” i „Kariera – co to takiego i jak ją zaplanować?” to tematy zajęć przeprowadzonych przez doradcę MCK 20 października dla uczniów I i III klasy Liceum Ogólnokształcącego oraz Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Siedliszczu.

Z kolei planowania kariery, podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, bilansu kompetencji i umiejętności oraz predyspozycji zawodowych dotyczyły zajęcia przeprowadzone przez doradcę kraśnickiego Młodzieżowego Centrum Kariery w ramach OTK 20 października dla uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku. W rozmowach z młodzieżą podkreślano, jak ważna w planowaniu własnej przyszłości zawodowej jest znajomość samego siebie, swoich uzdolnień, zainteresowań, mocnych i słabych stron. Zwrócono też uwagę na to, czym należy kierować się podczas wybierania szkoły czy zawodu.

Zajęcia w szkołach były także okazją do przekazania informacji o Elektronicznym Centrum Aktywizacji Młodzieży i portalu dokariery.pl. Uczniowie otrzymali zeszyty promocyjne z informacją o konkursie fotograficznym ECAM.

W Zachodniopomorskiej Komendzie miedzy 17 a 20 października doradczyni zawodowa szczecińskiego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadziła spotkania w Gryfinie i Szczecinie. W ramach trwającej od wielu lat współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfinie odbyły się zajęcia informacyjne dla jego podopiecznych, podczas których mówiono m.in. o metodach poszukiwania pracy. Siedzibę MCIZ odwiedziła młodzież licealna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli też pośrednik pracy i asystent EURES. Natomiast młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół w Gryfinie zapoznała się z ofertą MCIZ w ramach spotkań informacyjnych zorganizowanych w szkole. Zainteresowani uczniowie zgłosili chęć udziału w warsztatach i badaniu testem Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych dla Młodzieży. Dodatkowo doradczyni zawodowa informowała o korzyściach płynących z korzystania z Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Na platformie ECAM można uzyskać aktualne informacje dotyczące poruszania się po rynku edukacyjnym i zawodowym, pomocne w świadomym planowaniu kariery zawodowej.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Śremie (Wielkopolska WK) zorganizowało wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Targi Pracy skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostaną absolwentami w 2017 roku. Zaprezentowano oferty szkoleń oraz zatrudnienia, doradzano także indywidualnie chcącym skorzystać z takiej pomocy. Po zakończeniu Targów odbyły się międzyszkolne rozgrywki „Chłopskiej Szkoły Biznesu” o puchar Starosty Śremskiego, które już od kilku lat organizowane są w ramach OTK.  W tej planszowej grze ekonomicznej, będącej zarówno doskonałym narzędziem edukacyjnym, jak szkoleniowym i integracyjnym, wzięło udział 50 uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu śremskiego. Ta gra to symulacja mechanizmów wolnego rynku, nawiązująca do rzemiosła i handlu w XVIII-wiecznym Andrychowie.  Zwycięzcą rozgrywek została drużyna Zespołu Szkół Rolniczych.

Śrem
Śrem

pasymNiemal 300 osób, w tym młodzież ucząca się, absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy z Pasymia i powiatu szczycieńskiego oraz inni zainteresowani problematyką rynku pracy, uczestniczyło w Targach Aktywizacji Zawodowej pod hasłem „Moja Kariera w Moich rękach” zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Szczytnie (Warmińsko-Mazurska WK) oraz Burmistrza Pasymia. Honorowy patronat nad Targami objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Starosta Powiatu Szczycieńskiego Jarosław Matłach oraz Burmistrz Miasta Pasymia Cezary Łachmański.

Do uczestnictwa w przedsięwzięciu, które otworzył Komendant Wojewódzkiej Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP Dariusz Rudnik, zostały zaproszone również inne instytucje rynku pracy oraz firmy szkoleniowe poszukujące pracowników, świadczące usługi edukacyjne i doradcze. Proponowano oferty zatrudnienia w branżach: handlowej, budowlanej, gastronomicznej, kosmetycznej, a także przy produkcji i w administracji biurowej. Odbywały się grupowe zajęcia promocyjno-informacyjne prowadzone przez doradców zawodowych z Młodzieżowych Centrów Kariery w Biskupcu i Szczytnie, pośrednika pracy, doradcę EURES z Olsztyna, którzy udzielali także konsultacji indywidualnych. Przy stoiskach szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych można było skorzystać z bezpłatnych zabiegów kosmetycznych, jak manicure czy masaż, a także obejrzeć efekty pracy uczniów oraz poznać przebieg nauki w wybranym zawodzie.

Interesujące przedsięwzięcie, którego podsumowanie odbyło się 20 października w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, zorganizowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi. Podsumowano konkurs „Azymut Zawód”, propagujący wiedzę o świecie zawodów i rynku pracy. Miał on również zapoznać uczniów z bogatą gamą zawodów, uświadomić zmienne zapotrzebowanie na nie, zanikanie jednych i pojawianie się innych. Wzięły w nim udział hufce pracy z Łodzi i Bełchatowa, gimnazja nr 1 i 2 z Koluszek i Parzęczewa oraz dwie łódzkie szkoły ponadgimnazjalne: VI LO im. Joachima Lelewela oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Komisja konkursowa obejrzała 37 prezentacji o zawodach, wyróżniając spośród nich 12. Laureaci otrzymali nagrody, szkoły i hufce – dyplomy, a opiekunowie biorących udział w konkursie – podziękowania.

 

lodz
Łódź
Tarnów

W Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Ogólnopolski Tydzień Kariery rozpoczęto od  warsztatów planowania kariery dla uczestników OHP i ZSN. Zajęcia prowadziła doradca zawodowy Katarzyna Chrzanowska, która zaprezentowała instrumenty ekonomii społecznej, wskazała sposoby wkraczania na rynek pracy (m.in. staże, praktyki, prace interwencyjne), omówiła współpracę instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, lokalnego samorządu i organizacji samorządowych. Pod jej kierunkiem uczestnicy przygotowywali swoje CV i listy motywacyjne.

suwalki1W obchody OTK włączyli się również doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach (Podlaska WK). W dniach od 17-23 października Mobilne Centrum Informacji Zawodowej zorganizowało zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i poszukującej pracy. Spotkania dla gimnazjalistów przeprowadzono w Gimnazjum Nr 2. W ich trakcie poruszono problematykę wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie mogli też przeanalizować czynniki trafnych decyzji zawodowych i zbadać swoje predyspozycje, umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Młodzież ponadgimnazjalna spotkała się zaś w VII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, gdzie miała możliwość wykonania testów badających zainteresowania zawodowe. Młodzi ludzie uczestniczyli też w dyskusji na temat podejmowania pierwszych decyzji zawodowych i wyznaczania sobie konkretnych i szczegółowych celów związanych z edukacją i pracą. Suwalscy doradcy zawodowi przeprowadzili również warsztaty dla osadzonych w miejscowym Areszcie Śledczym.