Co wpływa na nasz wizerunek?

Dziewięcioro uczestników z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu wzięło udział w projekcie  „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych.

 Uczestnicy projektu podczas 10-godzinnych zajęć teoretycznych dowiedzieli się, co wpływa na nasz wizerunek oraz jak istotną rolę pełni on podczas autoprezentacji. Prowadząca zajęcia indywidualnie doradzała młodym ludziom, jak można zmienić swój wygląd na przykład poprzez wybór odpowiedniego stroju. Udzielała wielu cennych rad i wskazówek, w jaki sposób wyglądać stosownie podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą.

Po dokonaniu zakupu strojów, każdy uczestnik przeszedł metamorfozę polegającą na stylizacji fryzury i makijażu. Zajęcia miały na celu wzrost samooceny uczestników projektu. Kolejnym etapem realizacji projektu będą kursy zawodowe, po zakończeniu których młodzi ludzie odbędą trzymiesięczny staż u wybranego pracodawcy.

 

     

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych