Z COOLturą za pan brat!

„Ladies & Gentlemen jestem COOLturalny!” to tytuł projektu realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie we współpracy z ukraińską Fundacją Rozwoju Młodzieży Wiejskiej od maja do listopada 2019 r.

W projekcie biorą udział dwie 10-osobowe grupy z Polski i Ukrainy, a uczestnicy są w wieku 16-24 lata. Głównym działaniem projektu jest nauka savoir-vivre’u oraz stworzenie możliwości korzystania z dóbr kultury, w tym odwiedzanie wydarzeń kulturalnych niewymagających wkładu finansowego, by po zakończeniu projektu uczestnicy zaznajomieni byli z możliwościami konstruktywnego spędzania czasu wolnego, także bez środków własnych.

Przygotowania do realizacji projektu przez uczestników reprezentujących lubelskie Centrum rozpoczęły się w maju. Po uprzednim wprowadzeniu organizacyjno-logistycznym młodzież z grupy polskiej odwiedziła swoich rówieśników na Ukrainie. Pierwsza wymiana odbyła się w dniach od 12-19 czerwca. Podczas spotkania młodzież poznawała zasady savoir-vivre’u w sposób nieformalny. Codzienne spotkania integracyjne, językowe, warsztaty „Kultura na propsie” przybliżały tematykę dobrego wychowania, a także przemycały elementy sztuki oraz historii polsko-ukraińskiej.

Wspólne zajęcia oraz odwiedzanie miejsc pamięci, jak Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, to tylko niektóre elementy programu pokazującego ważną, choć trudną historię polsko-ukraińską. Młodzież, poznając wzajemnie swe obyczaje, tradycję i język, otworzyła się na rówieśników z sąsiedniego kraju, łamiąc przy tym wszelkie stereotypy czy uprzedzenia. Podczas czerwcowej wymiany głównym zadaniem uczestników był wybór zasad savoir-vivre’u, które wykorzystano na kolejnym spotkaniu przy tworzeniu scenariusza do filmu instruktażowego o dobrym wychowaniu.

W dniach 1-8 lipca odbyła się rewizyta. Tym razem młodzież z Ukrainy odwiedziła swoich rówieśników w Lublinie. Bogaty program kulturalny, warsztaty „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”, zajęcia z kelnerem przybliżające dobre zachowanie się w restauracji to elementy, które pozwoliły nabyć uczestnikom jeszcze więcej wiedzy i praktyki na temat savoir-vivre’u.

Informacje zdobyte podczas drugiej wymiany młodzieży wzbogaciły scenariusz do krótkiego filmu o dobrym wychowaniu młodego człowieka. Stworzone scenki dopracowywano i nagrywano w Lublinie podczas warsztatów „Kultura na propsie”. Obecnie młodzież z grupy polskiej w kontakcie internetowym z grupą ukraińską zajmują się montażem filmowego poradnika po to, by po wakacjach podzielić się efektami ze swoimi rówieśnikami czy społecznością lokalną. Premiera krótkiego filmu zaplanowana jest na wrzesień, równolegle w Lublinie i w Łucku. Filmowy instruktaż stworzony przez uczestników projektu „Ladies & Gentlemen jestem COOLturalny!” zostanie udostępniony w Internecie, aby trafił do jak najszerszego grona odbiorców.

Projekt „Ladies & Gentlemen jestem COOLturalny!” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.