Prace plastyczne i pieczenie chleba

Dziesięć dni trwał międzynarodowy polsko-ukraiński projekt młodzieżowy „Wizerunek w globalnym świecie” finansowany ze środków programu Erasmus+. Zajęcia, które odbywały się w 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK), miały na celu przełamanie barier kulturowych, językowych i stereotypów.

 W projekcie wzięła udział młodzież z Tarnopola na Ukrainie i uczestnicy nowosądeckiego hufca. Międzynarodowe spotkanie rozpoczęły gry i zabawy integracyjne, kontynuowane w formie warsztatów fotograficznych w Sądeckim Parku Etnograficznym. Odbyły się też zajęcia z wizażu w pracowni fryzjerskiej jednostki.

Uczestnicy projektu w celach turystycznych udali się również do Krynicy i Krakowa, a także do Muzeum Młynarstwa w Roztoce Brzezinach. Częścią polskiego dnia narodowego było pieczenie chleba w starym domowym piecu. Ukraińscy goście uczyli z kolei grupę polską pracy plastycznej w technice batiku.

W sklepie w galerii handlowej przeprowadzono ćwiczenia z zakresu ubiorów casualowych do pracy i na wycieczkę. W „Domu Historii” młodzi ludzie pod okiem dr Marii Molendy przymierzali z kolei stroje historyczne, w których zaprezentowali się przed ratuszem miejskim.

Zajęcia podsumowujące były wypełnione pokazami slajdów, wspólnym śpiewem i tańcami oraz pokazem zmontowanego przez młodzież filmu. Na zakończenie Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek oraz koordynator projektu Jolanta Król przekazali młodzieży certyfikaty uczestnictwa i pakiety upominkowe.