W Sanktuarium w Łagiewnikach

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępców Renaty Wicha i Wojciecha Szewczyka odbyła się 11 października w Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach wojewódzka inauguracja roku szkoleniowego 2016/2017 Małopolskiej WK połączona z 5. rocznicą ustanowienia świętego Jana Pawła II patronem młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy.

To ważne wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez biskupa Damiana Muskusa oraz ks. Wiesława Orawieckiego i wojewódzkiego duszpasterza ks. Rafała Bobka. W uroczystości wzięli także udział: uczestnicy OHP, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek wraz z zastępcą Bożeną Rążewską, Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej WK OHP Jacek Tadeusz Sabat, przedstawiciele Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania, przedstawiciele szkół, instytucji współpracujących i wspierających Małopolską WK OHP, pracodawcy, kierownicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych OHP.

W homilii bp. Damian Muskus podziękował za zaangażowanie oraz pomoc kierownictwa i młodzieży OHP w organizację Światowych Dni Młodzieży 2016. Podkreślił także potrzebę życia zgodnego z nauczaniem św. Jana Pawła II. O oprawę mszy świętej zadbali uczestnicy z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach, a 6-5 Hufiec Pracy w Krakowie przygotował poczet sztandarowy. Duszpasterz Małopolskiej WK odczytał list Kardynała Stanisława Dziwisza skierowany do młodzieży na tę okoliczność. List zawierał m.in. słowa: „Nauka i świadectwo życia Ojca Świętego Jana Pawła II to ogromne bogactwo dla wszystkich, którzy wpatrują się w Jego przykład na drogach swojej codzienności i realizowanego życiowego powołania”. Podczas mszy uczestnicy ze wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych Małopolskiej WK przystąpili do ślubowania. Na zakończenie zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska odczytała Akt Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy św. Janowi Pawłowi II.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wręczył również właścicielce firmy transportowej pani Krystynie Brzegowej jubileuszowy medal za szczególne zasługi, zaś honorowe odznaki – panu Tadeuszowi Sawickiemu – właścicielowi firmy INTER-ZOO Poręba – Myślenice oraz państwu Zofii i Włodzimierzowi Sowa – właścicielom restauracji „Pod wierzbą”. Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek swoje słowa skierował do młodzieży, życząc jej siły i wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów oraz realizacji osobistych i zawodowych planów.

W podziękowaniu za życzliwość, opiekę duchową oraz wsparcie w podejmowanych działaniach na rzecz Ochotniczych Hufców Pracy, na pamiątkę Światowych Dni Młodzieży oraz uroczystości inauguracji roku szkoleniowego młodzież wręczyła bp. Damianowi Muskusowi kwiaty i obraz „Duchowy pomost” autorstwa Joanny Jasiewicz, laureatki XVI Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Święty Jan Paweł II orędownik miłosierdzia, inicjator Światowych Dni Młodzieży”.

Po mszy świętej zebrani przeszli w procesji z Centrum Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Po drodze zatrzymali się pod krzyżem, gdzie ks. Rafał Bobek odmówił modlitwę, a delegacja Komendy Głównej OHP i Małopolskiej WK złożyła kwiaty. Uroczystości uświetniły pieśni religijne śpiewane przez młodzież z hufców w Limanowej, Skomielnej Białej i Nowym Sączu.

W Muzeum Jana Pawła II uczestnicy OHP oraz zaproszeni gości mieli możliwość zobaczyć pamiątki oraz osobiste przedmioty św. Jana Pawła II, głównie z okresu pontyfikatu, oraz dary ofiarowane Ojcu Świętemu w trakcie pielgrzymek i wieloletniej posługi kapłańskiej.