Szkolenie kadry OHP

W dniach od 26 do 28 czerwca 2019 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie odbyło się ogólnopolskie szkolenie dla przedstawicieli kadry OHP koordynującej kształcenie i wychowanie w wojewódzkich komendach oraz centrach kształcenia i wychowania.

Jego tematem była organizacja procesu kształcenia i wychowania w kontekście zmian restrukturyzacyjnych OHP. Inicjatorem szkolenia była Komenda Główna OHP, którą reprezentowali Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Beata Biały, dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania Sławomir Męcina oraz przedstawiciele biura Grzegorz Zajączkowski i Dorota Słomska.

Pierwszego dnia dyrektor Beata Biały omówiła zmiany w organizacji procesu kształcenia i wychowania w OHP, wskazując m.in. najważniejsze aspekty OHP dotyczące kształcenia i wychowywania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Kolejna prelekcja dotyczyła diagnozy psychologiczno-pedagogicznej jako narzędzia budowania i realizacji wsparcia uczestników OHP. Na koniec pierwszego dnia dyskutowano na temat wskaźników edukacyjnych dotyczących oceny efektywności działań wychowawczych w kontekście planowania i sprawozdawczości.

Drugi dzień podzielono na cztery bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył budowania motywacji i zarządzenia zaangażowaniem pracowników oraz automotywacji i jej wpływu na pracę zespołu, jak również zwiększania własnej efektywności. Kolejnym elementem była motywacja i jej efektywność jako skuteczne narzędzie pracy w zarządzaniu oraz wyznaczanie i osiąganie założonych celów prowadzących do zmiany. – Najważniejszym elementem motywacyjnym w pracy dla większości pracowników i tu nie ma znaczenia branża – są pieniądze. Na drugim miejscu znajdują się pochwały, a na trzecim nagrody. Równie ważne jest poczucie bezpieczeństwa, które daje stabilizacja zawodowa. Istotnym elementem jest też dobra atmosfera w zespole. I to było przedmiotem wykładu oraz dyskusji z kursantami – podkreślała prowadząca szkolenie Joanna Stanisławska, trener biznesu i mediator.

W części warsztatowej uczestnicy podzieleni na grupy mieli za zadanie wybudowanie stabilnej wieży z makaronu, plasteliny i nici. – To ćwiczenie pokazało, czy i jak uczestnicy kursu potrafią i radzą sobie przy wykonywaniu zadań, w których ważna jest praca zespołowa. We wszystkich grupach pojawił się lider, który motywował i inspirował do wykonania zadania. A jego celem było zrobienie stabilnej i jak najwyższej konstrukcji przy użyciu niezbyt wytrzymałych materiałów – powiedziała Milena Korzeniewska, psycholog.

Wśród omawianych zagadnień znalazły się także: budowanie zespołu w kulturze organizacyjnej i wprowadzanie pożądanej zmiany w postawie pracownika; konflikty w zespole, działania skoncentrowane na rozwiązaniu problemu oraz odpowiedzialność zawodowa w aspekcie cywilnym, karnym, porządkowym, dyscyplinarnym i etycznym; stan realizacji zadań rekrutacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy.

Warsztaty pod hasłem „OHP – wyzwania, organizacja, funkcjonowanie, nadzór” prowadzone przez dyrektor Beatę Biały zakończyły trzydniowe szkolenie w Pleszewie. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu były stosowne certyfikaty.