Wizerunek w globalnym świecie

25 czerwca 2019 r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK) rozpoczął się polsko-ukraiński projekt pn. „Wizerunek w globalnym świecie”.

Jest on finansowany z programu Erasmus+ i potrwa do 4 lipca br. Głównym celem jest przełamanie barier kulturowych, językowych, kreowanie wizerunku oraz dbanie o wygląd zewnętrzny.

Podczas projektu młodzież z sądeckiego hufca gości swoich kolegów z Galytskyi College im. Wieczesława Czornowiła z Tarnopola. Pierwszego dnia odbyły się zajęcia integracyjne. Dla lepszej komunikacji wspólnie utworzono polsko-ukraiński mini słowniczek, jak również planszę, na której na koniec każdego dnia każdy będzie zaznaczał kolorami swoje odczucia.

Uczestnicy projektu przedstawiali również przygotowane wcześniej prezentacje o sobie, swoich organizacjach, mieście, kraju, tradycjach i folklorze narodowym. Po prezentacji koordynator projektu Jolanta Król oficjalnie powitała młodzież w imieniu Wojewódzkiego Komendanta OHP Krzysztofa Świerczka.

Po kolacji uczestnicy podzieleni na grupy rozpoczęli swoją przygodę z fotografią i ruszyli do centrum miasta. Planowana jest również sesja zdjęciowa w Sądeckim Parku Etnograficznym. Przed uczestnikami jeszcze wiele zajęć, atrakcji i wyjazdów edukacyjnych.