Strefa dobrych praktyk

W dniach od 17 do 20 czerwca w Małopolskiej WK realizowany był projekt „Polsko-litewska strefa dobrych praktyk”, w którym oprócz kadry OHP uczestniczyło 14 pracowników z VšĮ Trakų švietimo centras z litewskiego miasta Troki.

Odbyły się zajęcia poznawcze, prezentacje na temat obydwu krajów, instytucji oraz pokazy i prezentacje najważniejszych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowanych w ostatnich latach. Ponadto w Firmie Wiśniowki zaprezentowano zarówno dobre przykłady współpracy OHP w kształceniu zawodowym młodocianych pracowników, jak i wsparcie jakie firma udzielała uczestnikom projektów zagranicznych.

Z kolei w gminie Chełmiec delegacje zwiedzały nowe obiekty wybudowane dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu. Uczestnicy poznali współpracę Europejskiej Współpracy Transgranicznej na przykładach programów, które realizował Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości.

Odbyły się także zajęcia w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu dotyczące działalności placówki oraz realizowanym w niej projektom, w tym we współpracy z OHP. W przedostatnim dniu w nowosądeckim Ratuszu z uczestnikami spotkała się zastępca Prezydenta Nowego Sącza Magdalena Majka, zaś w świetlicy środowiskowej opiekunowie dzieci przygotowali prezentację programu „Bezpieczne wakacje”.

W Krynicy-Zdroju uczestnicy poznali programy rewitalizacji uzdrowisk oraz zagadnienia związane z Forum Polska-Wschód. Na zakończenie delegacje wzięły udział w grze miejskiej w Krakowie.

Druga część projektu będzie realizowana we wrześniu w Trokach, gdzie partner z Litwy przedstawi swoje dobre praktyki w pracy z młodzieżą defaworyzowaną. Finałem spotkania będzie podpisanie umowy o współpracy i giełda projektów.