Podsumowanie w Toruniu

14 czerwca 2019 r. w świetlicy Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu odbył się drugi etap konkursu o tytuł Absolwenta Roku Ochotniczych Hufców Pracy 2019 oraz Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego.

W konkursie w kategorii szkoła podstawowa, gimnazjum oraz nauka zawodu wzięli udział reprezentanci wszystkich jednostek organizacyjnych WK OHP. Uczestnicy przed komisją dokonali krótkiej autoprezentacji przedstawiając swoje wyniki i osiągnięcia uzyskane podczas pobytu w OHP. Swoje słowa popierali zgromadzonymi w portfolio zdjęciami, zaświadczeniami, dyplomami itp.

Laureatem w kategorii szkoła podstawowa został Jakub Zawadzki reprezentujący włocławski hufiec. W kategorii gimnazjum zwyciężyła Martyna Wutkowska, natomiast w kategorii nauka zawodu Jakub Soboniak – oboje reprezentujący inowrocławski hufiec. O zwycięstwie uczestników zadecydowała suma punktów z kart zgłoszeniowych oraz autoprezentacji przed komisją konkursową.

Podczas spotkania dwudziestu sześciu młodych ludzi, wytypowanych przez kierowników jednostek opiekuńczo-wychowawczych otrzymało nagrody Wojewódzkiego Komendanta za aktywność oraz wyróżniającą postawę w roku szkolnym 2018/2019.

Wojewódzki Komendant Małgorzata Taranowicz podsumowała całoroczną pracę, pogratulowała młodzieży oraz kadrze sukcesów, aktywności i zaangażowania oraz godnego reprezentowania WK OHP. Życzyła też młodzieży i kadrze bezpiecznych i niezapomnianych wakacji.

Wyróżnieni nagrodą Wojewódzkiego Komendanta, w czasie gdy ich koledzy rywalizowali ze sobą w konkursie o tytuł absolwenta roku, mieli okazję zwiedzić Muzeum Historii Torunia. W klimatycznych wnętrzach zabytkowego spichrza obejrzeli wystawę „Toruń i jego historia”, prezentującą w nowoczesny i interaktywny sposób nie tylko dzieje miasta od początków osadnictwa po czasy współczesne, ale też życie codzienne jego mieszkańców we wszystkich aspektach. Uzupełnieniem wiedzy o historii Torunia był seans w nowoczesnym kinie 3D, ukazujący wybrane najważniejsze momenty z dziejów miasta.