Kolejny etap za nimi

W 9-12 Hufcu Pracy w Jarosławiu (Podkarpacka WK) zakończyły się 6 czerwca 2019 r. indywidualne zajęci z zakresu pośrednictwa pracy w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Spotkania z pośrednikiem pracy to kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu. Głównym celem jest pomoc w uzyskaniu stażu zgodnego z kwalifikacjami i preferencjami zawodowymi młodych ludzi.

Podczas dwugodzinnych konsultacji z pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jarosławiu Bożeną Szczupak uczestnicy uzyskali informacje o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy wraz ze zmianami jakie na nim zachodzą. Został również przedstawiony i szczegółowo omówiony regulamin staży zawodowych, organizowanych w ramach projektu oraz wynikające z zawarcia umowy trójstronnej prawa i obowiązki zarówno stażysty, jak i pracodawcy.

Młodzież miała również okazję do zadawania pytań w nurtujących ich sprawach, a także do rozmowy na temat własnych predyspozycji, umiejętności i doświadczeń zawodowych oraz wymagań pracodawców stawianych kandydatom ubiegającym się o staż.

Oprócz realizowanych spotkań z pośrednikiem pracy, młodzi ludzie będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty i zakupem strojów. Po metamorfozie i kursach zawodowych rozpoczną trzymiesięczne staże u wybranych pracodawców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych