Czas refleksji

Kolorowanki mindfulness, warsztaty redukujące stres, podsumowania, refleksje i tworzenie planów na przyszłość dominowały podczas ostatniego w tym roku szkolnym wojewódzkiego spotkania członków Klubów Aktywnych i Rad Młodzieży z Mazowsza, które odbyło się 5 czerwca 2019 r. w 7-6 Hufcu Pracy w Warszawie.

Specjalista ds. kształcenia i wychowania z Mazowieckiej WK Jarosław Dębski uczył konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i takiego reagowania w sytuacjach społecznych, które zmniejszy prawdopodobieństwo podejmowania zachowań ryzykownych. Stworzył też młodzieży atmosferę sprzyjającą nieskrępowanej wymianie poglądów i doświadczeń zdobytych w toku realizacji samorządowych inicjatyw i przedsięwzięć. Przeprowadzenie takiej analizy pod koniec roku szkolnego jest szczególnie ważne, ponieważ wtedy emocje z nią związane są najsilniejsze i stanowić to może doskonały wstęp do planowania przyszłych zmian i dalszych działań.

  

Młodzi „Aktywni” skoncentrowali się głównie na wskazywaniu obszarów, w których mogli dostrzec własne sukcesy i docenić wysiłek, a także rezultaty własnej pracy. A było się czym pochwalić. Szereg akcji i przedsięwzięć okazało się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się, w jaki sposób zaktywizować nowo rekrutowaną młodzież, jak sprawić, by działalność samorządowa była szerzej znana, jak pozyskać potencjalnych liderów, którzy mogą tworzyć, działać, animować aktywne uczestnictwo w życiu macierzystych jednostek. W trakcie dyskusji młodzież pracowała nad zbieraniem pomysłów, uwzględniając własne możliwości ich realizacji i potencjał grup docelowych. Młodzież poruszała kwestie możliwości poszukiwania sponsorów, autorytetów lokalnych, które byłyby w stanie wesprzeć ich działania. Następnie młodzi ludzie zebrali wszystkie swoje przemyślenia i próbowali przenieść je na papier w formie tez wyznaczających kierunki w przyszłorocznym planie pracy.

Spotkanie to stanowiło także znakomitą okazję do podziękowań za pracę młodzieży na rzecz swoich jednostek i środowisk lokalnych. Młodzież została również poinformowana, że wraz z końcem roku szkolnego rozpoczyna się coroczna akcja „Lato z OHP”, podczas której przygotowano atrakcyjną ofertę letniego wypoczynku.