Najsprawniejszy w zawodzie

Od 28 do 31 maja 2019 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Pasłęku odbywał się ogólnopolski konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategorii fryzjer oraz w zakresie BHP z elementami prawa pracy, który zorganizowały wspólnie Komenda Główna OHP i Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP.

16 fryzjerów oraz 16 uczestników konkursu w zakresie BHP z elementami prawa pracy, ze wszystkich Wojewódzkich Komend, przystąpiło 29 maja do testu z wiedzy teoretycznej, po którym na fryzjerów czekało dodatkowo zadanie praktyczne. Odbyło się ono w sali Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu, gdzie przygotowano 16 stanowisk fryzjerskich. Na początku rywalizacji przyszli fryzjerzy zmierzyli się z zadaniem na główkach fryzjerskich, następnie wykonywali fryzurę inspirowaną kulturą ludową. Efekty ich pracy na czerwonym dywanie zaprezentowały modelki w strojach ludowych. Członkowie komisji, jak i zgromadzeni goście po zakończeniu zadań praktycznych, z uznaniem ocenili poziom wiedzy i umiejętności prezentowany przez rywalizujących uczestników.

Na zakończenie odbył się profesjonalny pokaz barberski oraz występ zespołu „Szalone małolaty” z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu.

Obok zmagań konkursowych uczestnicy mieli również okazję do zwiedzenia elbląskiej starówki, gdzie odwiedzili m.in. Muzeum Archeologiczne. Wzięli też udział w całodniowej wycieczce do Gdańska, podczas której poznali najważniejsze zabytki Starego Miasta oraz zwiedzili Westerplatte. Dodatkowo zorganizowano warsztaty folklorystyczne.

30 maja odbyło się zakończenie konkursu, na które przybyło wielu gości, m.in. Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski oraz zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Tomasz Kawałko. Obecni byli również dyrektorzy pasłęckich i elbląskich szkół oraz lokalnych instytucji współpracujących z OHP.

Po części artystycznej stanowiącej wstęp do uroczystości głos zabrał Wojewódzki Komendant Dariusz Rudnik, który pogratulował uczestnikom odwagi potrzebnej do wzięcia udziału w zmaganiach konkursowych oraz posiadanej wiedzy i umiejętności. Laureatów konkursu przedstawił zastępca Wojewódzkiego Komendanta Paweł Kowszyński.

W zawodzie fryzjera pierwsze miejsce przyznano Oldze Sukhenko z Małopolskiej WK, drugie – uczestniczce Świętokrzyskiej WK Katarzynie Wala, a trzecie – Paulinie Woźniak, reprezentantce Warmińsko-Mazurskiej WK.

Wśród uczestników konkursu z zakresu BHP z elementami prawa pracy pierwsze miejsce zdobył Dawid Wadas z Opolskiej WK, drugie – reprezentantka Śląskiej WK Aneta Piszczek, natomiast trzecie – Natalia Mamrot z Łódzkiej WK. Zwycięzcy otrzymali z rąk Wojewódzkiego Komendanta OHP oraz przedstawicielki Komendy Głównej OHP – Danuty Dąbkowskiej pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody, a wszyscy uczestnicy konkursu – pamiątkowe dyplomy i upominki. Specjalną nagrodę dla zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii BHP z elementami prawa pracy ufundowaną przez Okręgową Inspekcję Pracy wręczył zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Tomasz Kawałko. Natomiast najlepsza fryzjerka została uhonorowana nagrodą ufundowaną przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Specjalną nagrodę dla wyróżnionej przez siebie uczestniczki konkursu w zawodzie fryzjera Karoliny Chobot przyznał członek komisji konkursowej, elbląski fryzjer i absolwent Środowiskowego Hufca Pracy Cezar Żak.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

Konkurs jest jednym z działań OHP mających na celu upowszechnianie nauki zawodu i kształcenia dobrych fachowców. Jego głównym zadaniem jest również stworzenie uczestnikom OHP kończącym w roku 2019 cykl kształcenia możliwości sprawdzenia poziomu przygotowania do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych.