Wizyta studyjna

Delegacja Małopolskiej WK OHP brała udział w dniach 19-21 maja 2019 r. w wizycie studyjnej we Vratimovie w Republice Czeskiej, gdzie została zaproszona przez tamtejszy Dom Dzieci i Młodzieży.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej gali „Galapřehlídka činnosti kroužků DDM Vratimov“ podsumowującej pracę kół zainteresowań Domu w mijającym roku szkolnym. Program wizyty obejmował zapoznanie się z działalnością jednostek DDM. Odbyły się również spotkania z jego pracownikami, młodzieżą oraz ze Starostą Miasta Bc. Martinem Čechem i jego zastępcą Bc. Davidem Böhmem.

Delegacja odwiedziła też miejsca realizacji planowanych projektów mobilności młodzieży – Bolt Tower i Landek Park w Ostrawie.

Z ramienia Małopolskiej WK w spotkaniu wzięli udział: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu Agata Fołta oraz pracownicy Komendy Leszek Olech i Tomasz Żak.