Zajęcia i warsztaty

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku (Zachodniopomorska WK) rozpoczęli 21 maja 2019 r. zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Wsparcia uczestnikom udziela Kamila Gołębiowska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Koszalinie. Warsztaty obejmują następujące zagadnienia: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych (listu motywacyjnego i CV), autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

Zajęcia mają charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny. Młodzi ludzie otrzymają w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” wsparcie, które ma im ułatwić jak najszerszy dostęp do usług rynku pracy i przezwyciężyć trudności w uzyskaniu zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych