Odliczają dni do wyjazdu

Dzięki projektom realizowanym przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach programu Erasmus+ uczniowie szkół zawodowych z Warmii i Mazur dostają szansę na zdobycie doświadczenia w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Tym razem z tej możliwości skorzystają podopieczni Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu i Grupy Wychowawczej z Braniewa, którzy rozpoczęli przygotowania do III tury projektu „Inwestycja w przyszłość – gwarancja sukcesu”.

W projekcie weźmie udział 26 uczestników, uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Braniewie, kształcących się w zawodach fryzjera, kucharza i mechanika samochodowego. Kluczowym etapem projektu jest trzytygodniowy staż zawodowy w hiszpańskiej Sewilli, który rozpocznie się 17 czerwca br.

  

Obecnie młodzież bierze udział w 70-godzinnym kursie języka hiszpańskiego. Podczas spotkań przyszli stażyści przyswajają słownictwo z zakresu swojej profesji niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań w miejscu odbywania stażu, porozumiewania się w typowych sytuacjach dnia codziennego, przedstawienia siebie, swojej szkoły, sytuacji rodzinnej, miejsca zamieszkania i hobby.

Zajęcia z języka hiszpańskiego poprzedziły spotkania z doradcą zawodowym i przygotowanie kulturowe. Warsztaty z doradcą zawodowym stanowiły okazję do poznania hiszpańskiego rynku pracy oraz stworzenia życiorysu zgodnie ze wzorem dokumentu Europass-CV. W Hiszpanii na młodzież czeka 20-godzinna kontynuacja nauki języka hiszpańskiego. Zajęcia będą nastawione przede wszystkim na komunikację i przełamywanie bariery językowej.