Z wizytą na Podlasiu

W dniach 15-16 maja 2019 r. Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut przebywał z wizytą na Podlasiu.

Spotkał się tam z kadrą Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku, Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia, Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce. W trakcie spotkań Komendantowi towarzyszyli Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski i jego zastępczyni Emilia Karwowska.

Wizyta była okazją do zapoznania się z działaniami jednostek, poznania ich potrzeb oraz przedstawienia planów na przyszłość.

Komendant Główny wizytował także nowo wybudowaną bazę OHP, która już w okresie wakacji ma zostać oddana do użytku. W nowej siedzibie znajdzie się miejsce dla działalności jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz rynku pracy Podlaskiej WK. Inwestycja będzie także siedzibą Zielonej Linii oraz ECAM. Jej powstanie pozwoli również na radykalną poprawę warunków pracy kadry i efektywniejsze działanie na rzecz młodzieży.

Komendanci spotkali się również z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim, a także oddali hołd sanitariuszce AK Danucie Siedzikównie „Ince” poprzez złożenie wieńca przy pomniku, który znajduje się w Gruszkach koło Narewki.