Wizyta w Nowym Sączu

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim zastępcą Renatą Wicha i Wojewódzkim Komendantem OHP Krzysztofem Świerczkiem podczas zwiedzania warsztatów gastronomicznych.


10 października Komendant Główny OHP Marek Surmacz po raz pierwszy odwiedził jednostki w Nowym Sączu – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz 6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy (Małopolska WK). Komendantowi towarzyszyli zastępcy Renata Wicha i Wojciech Szewczyk, a gospodarzami spotkania byli Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Agata Fołta oraz komendant ŚHP Danuta Romanek.

Wizytę rozpoczęto od zwiedzenia obiektu. Omówiono i oceniono jakość wykonanych prac związanych z zakończonym niedawno remontem parkingu. Zwiedzono też pomieszczenia warsztatów fryzjerskich i gastronomicznych, rozmawiano z młodzieżą, jak również obejrzano pokoje mieszkalne i zaplecze internatu: świetlicę, siłownię. Na zakończenie odbyło się spotkanie komendantów z całym zespołem sądeckich OHP, podczas którego omówiono aktualne problemy oraz planowane zmiany w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Z wizytą w internacie. Od prawej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek oraz komendant 6-33 ŚHP w Nowym Sączu Danuta Romanek.

 

Spotkanie z kadrą OHP w Nowym Sączu.