Wizyta Komendanta Głównego OHP w Szczawnicy

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoimi zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem przebywał 10 października z wizytą w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce.

Głównym tematem spotkania z kadrą szczawnickiego Centrum były bieżące działania podejmowane w jednostce, jak również zadania planowane do realizacji w czwartym kwartale 2016 roku. Komendant i jego zastępcy zwiedzili również budynek dydaktyczno-szkoleniowy CKiW, internat, stołówkę, warsztaty szkoleniowo-produkcyjne wraz ze stacją kontroli pojazdów oraz obiekt hotelowy.

Poprzez swoją działalność Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce umożliwia młodzieży zdobycie zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe. Uczestnicy kształcąc się na poziomie szkoły zawodowej zdobywają dodatkowo kwalifikacje w wybranym przez siebie zawodzie: mechanika pojazdów samochodowych, fryzjera, kucharza, sprzedawcy, murarza-tynkarza, obuwnika, kaletnika, kamieniarza, cukiernika, elektromechanika pojazdów samochodowych oraz ślusarza. Praktyczną naukę zawodu młodzi ludzie realizują w warsztatach szkoleniowych Centrum oraz u lokalnych pracodawców.