Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Podobnie jak w latach ubiegłych jednostki Ochotniczych Hufców Pracy w całej Polsce uczestniczyły w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, które zorganizowano w dniach od 10 do 12 maja 2019 roku. Szóstej edycji DOFE towarzyszyły obchody 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Kujawsko-Pomorska WK

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu przygotowało szereg atrakcji. Dzień rozpoczęto od spotkania z doradcą EURES, który wprowadził młodzież w tematykę Unii Europejskiej. Omówiono genezę powstania UE, przedstawiono Państwa członkowskie, oraz cele i wartości, dla których powstała, jak również 15-letnie członkostwo Polski w UE. Następnie przeprowadzono quiz wiedzy o Unii Europejskiej oraz grę pobudzającą kreatywność i przedsiębiorczość pt. „Chłopska Szkoła Biznesu”. Na zakończenie obchodów DOFE odbyła się gra terenowa, podczas której młodzież miała za zadanie odnalezienie kopert zawierających nazwy 28 państw członkowskich oraz uporządkowanie ich według dat przystąpienia do UE. Pierwsza część obchodów w Inowrocławiu była skierowana do przedszkolaków. Wychowawcy przygotowali szereg zabaw oraz zajęć animacyjno-plastycznych, które miały przybliżyć dzieciom podstawową wiedzę na temat Unii Europejskiej. Przedszkolaki bardzo aktywnie brały udział w zajęciach, podczas których miały możliwość zapoznania się z historią powstania wspólnoty czy flagami poszczególnych państw członkowskich. Chętnie rozwiązywały też zagadki związane z różnymi państwami europejskimi i pracowały z mapą. Na koniec spotkania każdy miał możliwość samodzielnego wykonania flagi europejskiej. Druga część była skierowana do młodzieży w wieku 18-25 lat. MCK w Inowrocławiu ponownie wyszło z inicjatywą stworzenia osobom młodym możliwości poszerzenia wiedzy na temat funduszy europejskich. Na wstępie pośrednik pracy zaprezentował zaplanowane działania oraz formy wsparcia oferowane przez inowrocławskie jednostki. Następnie odbyła się prelekcja na temat Funduszy Europejskich, możliwości ich pozyskania, dotychczasowego wykorzystania w regionie oraz korzyści z nich płynących. Uczestnicy otrzymali również szczegółowe i praktyczne informacje na temat legalnej pracy w ramach sieci EURES. Aby utrwalić zdobytą wiedzę przeprowadzono quiz na temat wiedzy o Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki wraz z materiałami promocyjnymi o funduszach europejskich.

  

Przed budynkiem Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Świeciu zorganizowano 10 maja konkurs dotyczący członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Do uczestnictwa zaproszono miejscowe szkoły. Prace, które oceniała komisja konkursowa dotyczyły różnych zakresów zadań realizowanych przez Unię Europejską, jak: transport, edukacja, sport, bezpieczeństwo oraz zdrowie. Tworząc je i współpracując w grupach młodzież świetnie się zintegrowała. Na koniec uczestnicy wspólnie stworzyli flagę UE. Wszyscy uczniowie zostali obdarowani upominkami.

  

W Zespole Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy odbył się Dzień Otwarty Funduszy Europejskich, zorganizowany przez miejscowe Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie programów europejskich oraz podsumowanie 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Było ono także okazją do popularyzowania projektów finansowanych ze środków europejskich realizowanych przez OHP, które umożliwiają zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych oraz cennego doświadczenia w pracy. Wydarzenie składało się z trzech części, z których pierwsza to „Aktywni na start” czyli zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego na temat predyspozycji zawodowych, możliwości kształcenia oraz pracy w Unii Europejskiej. Druga to „Programy dla młodych” – EURES i Erasmus+ – jak zdobyć kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w Unii Europejskiej. Na zakończenie odbył się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej z nagrodami.

Lubelska WK

W Tomaszowie Lubelskim kadra tamtejszego hufca zorganizowała przedsięwzięcie pod hasłem „Być Polakiem – być Europejczykiem”. W zajęciach wzięli udział uczestnicy OHP oraz uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Jako pierwszy odbył się konkurs wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz funduszy europejskich „Europa da się lubić”, podczas którego młodzież rozwiązywała test wiedzy składający się z 40 pytań. Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną stanowiącą przegląd państw należących do Unii Europejskiej. Kolejną atrakcją były warsztaty pt. „Otwarte drzwi na świat, czyli jak zaplanować karierę zawodową w krajach Unii Europejskiej”, po których zaprezentowano wystawę zdjęć „Być Polakiem – być Europejczykiem, czyli Europa w obiektywie”. Ostatnim punktem były konkursy, gry, zabawy oraz quizy poświęcone Unii Europejskiej. Młodzież mogła zweryfikować swoją wiedzę z historią, tradycją i kulturą poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Wszyscy otrzymali nagrody i drobne upominki.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie zorganizowało warsztaty dla uczestników Hufca Pracy. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji dotyczącej możliwości pracy oraz przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Fachową wiedzę przekazali pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Warsztaty zakończono quizem z wiedzy o członkostwie Polski w Unii Europejskiej oraz przepisach rynku pracy w Unii Europejskiej i ofertach pracy za granicą w ramach sieci EURES. Dziesięć osób, które wykazały się największą wiedzą na temat UE otrzymało atrakcyjne nagrody.

  

„Polska w Unii Europejskiej” – to tytuł warsztatów, które odbyły się z inicjatywy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rejowcu Fabrycznym. Doradca zawodowy wygłosił prelekcję na temat 15-lecia Polski w Unii Europejskiej i funduszy europejskich. Uczestnicy dowiedzieli się o projektach, jakie realizowane są przez OHP. Rozstrzygnięto też konkurs plastyczny „Polska w Unii Europejskiej”. Dyplomy i nagrody otrzymały uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu Gabriela Wolińska, Nikola Świerczak i Patrycja Jóźwiak z klasy I, a także Karolina Nadolska z klasy II. Przyznano również nagrodę za referat o Unii Europejskiej uczennicom klasy II Aleksandrze Kowalskiej i Patrycji Okoń. Referat, który zaprezentowali i przygotowali uczniowie, pogłębił ich wiedzę na temat „Polski w Unii Europejskiej”. Odbył się też quiz o Unii Europejskiej, a jego zwycięzcy otrzymali koszulki z logo Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Mazowiecka WK

Oprócz warsztatów dla młodzieży ponadgimnazjalnej zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami korzystającymi ze wsparcia Funduszy Europejskich oraz prezentacja doradcy EURES z miejscowej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy na temat Unii Europejskiej. Swoimi doświadczeniami z uczestnictwa w projekcie OHP – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” podzielili się jego beneficjenci. Na zakończenie odbył się konkurs pt. „Przedsiębiorczy w Unii Europejskiej”.

  

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie zorganizowało Dzień Otwarty Funduszy Unijnych pod hasłem „Bliżej rynku pracy”. Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie dotychczasowego dorobku jednostek Ochotniczych Hufców Pracy pod względem wykorzystania funduszy unijnych. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ciechanowie, którego powstanie zostało sfinansowane z projektu unijnego „OHP jako realizator usług rynku pracy”. W ramach Dnia Otwartego można było skorzystać z warsztatów  pt. „Zawody przyszłości poszukiwane w Unii Europejskiej”, a także z bezpłatnych porad i konsultacji indywidualnych z doradcami zawodowymi, specjalistą ds. rozwoju zawodowego, specjalistą ds. programów unijnych oraz pośrednikiem pracy. Młodzież, która zawitała w tym dniu do OSZ mogła skorzystać z bezpłatnej pomocy z zakresu usług rynku pracy, stworzenia europejskich dokumentów aplikacyjnych, a także zapoznania się z ofertami Młodzieżowego Biura Pracy. Siedzibę OSZ odwiedziła również młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Ciechanowie wraz z wychowawcą.

  

Podkarpacka WK

Prelekcje, prezentacje oraz quizy z nagrodami zorganizowały podkarpackiej jednostki OHP: Centra Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu, Krośnie i Przemyślu, Młodzieżowe Centra Kariery w Sanoku, Jarosławiu, Dębicy, Brzozowie, Cieszanowie oraz Lesku. W Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaśle odbyły się warsztaty pt. „Możliwości zatrudnienia w Krajach Unii Europejskiej”, w których uczestniczyły osoby bezrobotne, poszukujące pracy zainteresowane podjęciem zatrudnienia za granicą.

  

  

Z kolei w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Rzeszowie odbyło się spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana, na które zaproszenie otrzymali zagraniczni wolontariusze, którzy w Polsce przebywają dzięki funduszom europejskim. O korzyściach płynących z wykorzystania funduszy opowiadali Mariola Lidwin z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Rzeszowie oraz asystent EURES w Podkarpackiej WK w Rzeszowie Joanna Jakubowska, a wspierali je Barbara z Hiszpanii, Skevi z Cypru, Damien z Francji i Luca z Włoch, którzy na Podkarpaciu współpracują ze Stowarzyszeniem INPRO, którego działania skupiają się przede wszystkim wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych osób. Rzeszowskiej młodzieży opowiadali o tym, jak zostać wolontariuszem i dlaczego warto to zrobić. Wolontariat Europejski to nie tylko umożliwienie młodym osobom podjęcia pracy za granicą, to przede wszystkim szansa na wykorzystanie już posiadanych umiejętności oraz nabycie zupełnie nowych. To także możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych, a także integracja międzykulturowa i poznanie innych krajów.

  

Podlaska WK

W piętnastą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku po raz kolejny aktywnie włączyło się w obchody Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W siedzibie Centrum odbyły się spotkania z młodzieżą poszukującą pracy i uczącą się. W tym dniu pracownicy OHP udzielali osobom odwiedzającym instytucję szczegółowych informacji oraz porad z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, aktywnego poszukiwania pracy oraz realizowanych projektów. Odbyły się też zajęcia z udziałem uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie oraz uczniów Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku. Zaprezentowano również ogólnopolski projekt „Od szkolenia do zatrudniania – EFS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa młodzieży poprzez podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Młodzież spotkała się też z asystentem EURES oraz wzięła udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej.

Śląska WK

Punkt Pośrednictwa Pracy w Sosnowcu zorganizował w miejscowym 12-35 Hufcu konkurs wiedzy o Unii Europejskiej „Unia Europejska bez tajemnic”. Indywidualnych porad udzielał też doradca oraz asystent EURES ze Śląskiej WK. Mówił m.in. na temat warunków życia i pracy w krajach UE oraz możliwościach zatrudnienia.

  

Wielkopolska WK

W Wielkopolsce uroczyste Pikniki Europejskie odbyły się w Środowiskowym Hufcu Pracy w Koninie, Hufcach Pracy w Pile i Śremie, Centrum Rozrywkowo-Rekreacyjnym „Fala Park” w Wolsztynie oraz w Kaliszu na terenie Parku Przyjaźni. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane były przy współpracy z Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży. Doradcy zawodowi i pośrednicy pracy przybliżali młodzieży i zainteresowanym realizowane przez OHP projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

  

W poszczególnych miastach spotkania odbyły się w takiej samej formie i realizowane były na zasadzie konkursów związanych z Unią Europejską. Jako pierwszy odbywał się konkurs plastyczny, podczas którego uczestnicy przedstawiali korzyści płynące dla swojego regionu dzięki funduszom unijnym, a następnie dowolną techniką plastyczną zaprezentowali zmiany jakie zaszły w ich najbliższym otoczeniu. Kolejnym punktem pikniku był konkurs edukacyjny polegający na dopasowaniu ilustracji do odpowiedniego kraju. Zadaniem uczestników, było po wylosowaniu obrazka, przyporządkowanie go do odpowiedniego państwa. Kolejnym etapem był konkurs charakteryzatorski podczas którego należało zaprezentować strój oraz rekwizyty wykonane z krepy i papieru charakterystyczne dla wybranego kraju. Nad sprawnym przebiegiem każdej konkurencji czuwała komisja konkursowa, która na zakończenie podsumowała wykonane zadania i jednogłośnie stwierdziła, że wyróżnienie należy się każdemu uczestnikowi za zaangażowanie i postawę.

Podczas trwania pikniku zainteresowane osoby mogły skorzystać z porad doradców zawodowych, prelekcji na temat korzyści z podwyższania przez młodzież kwalifikacji zawodowych w ramach funduszy unijnych.

  

Zachodniopomorska WK

O projektach zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej informowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie podczas imprezy zorganizowanej przy współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie. W programie znalazły się zajęcia z doradcami zawodowymi, spotkanie z pośrednikiem pracy/asystentem EURES. Młodzież mogła zapoznać się z ofertami zatrudnienia w kraju i za granicą czy projektami unijnymi realizowanymi przez OHP.

  

Podczas spotkania z młodzieżą w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu przedstawiono m.in. działalność jednostek powstałych w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz Hufca Pracy w Wałczu,  który zaprezentował swoją ofertę edukacyjną oraz prace fotograficzne koła zainteresowań „Chwila”. Zapoznano także młodzież ze zrealizowanymi projektami „Obudź swój potencjał – YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI” oraz obecnie realizowanym „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, które mają na celu pomóc młodym ludziom wejść na rynek pracy i uzyskać zatrudnienie poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas kursów i staży zawodowych. Młodzież mogła również odwiedzić stanowisko sieci EURES, wspierającej mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym w krajach Unii Europejskiej. Zachęcano też do odwiedzenia portalu oferującego m.in. dostęp do ofert pracy w państwach członkowskich UE oraz platformy Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży dokariery.pl. Na zakończenie młodzież mogła skorzystać z porad i konsultacji indywidualnych pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego.

  

Młodzieżowe Centrum Kariery w Łobzie po raz pierwszy wzięło udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. W ramach tegorocznej akcji doradca zawodowy przygotował prezentacje multimedialne dla młodzieży, w których zawarte zostało kompendium wiedzy na tematy związane z Unią Europejską. Uczestnicy zajęć mieli doskonałą okazję do poszerzenia swojej wiedzy o istotne informacje na temat założycieli UE, głównych instytucji UE, symboli, nauki i pracy w UE. Dodatkowo wolontariuszki ze Środowiskowego Hufca Pracy w Łobzie promowały akcję DOFE i rozdawały małym i dużym mieszkańcom Łobza baloniki i chorągiewki.

  

W jednostkach OHP w Policach udzielano porad zawodowych, prezentowano oferty pracy oraz informowano o projektach finansowanych z POWER. Odbył się też konkurs na temat Unii Europejskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie uczestniczki projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Osoby, które odwiedziły w tym dniu siedzibę OHP mogły też liczyć na indywidualną rozmowę z asystentem EURES.

  

Zajęcia dla młodzieży ponadgimnazjalnej przeprowadzono w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu. Ich tematyka dotyczyła m.in.: warunków pracy w Unii Europejskiej, wymagań pracodawców, zawodów poszukiwanych za granicą, możliwości kształcenia w krajach Unii Europejskiej oraz bezpiecznego wyjazdu do pracy za granicę. Kolejnym punktem Dni Otwartych był quiz o Unii Europejskiej zorganizowany dla uczniów szkoły podstawowej. Na zakończenie przeprowadzono indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, podczas których młodzież m.in. mogła wykonać testy i kwestionariusze badające predyspozycje zawodowe oraz uzyskać informacje zawodowe. Uczestników spotkania zapoznano również z ofertą serwisu dokariery.pl – Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa zdjęć dokumentujących dotychczasową realizację unijnych projektów przez MCK w Złocieńcu.

  

CKiW w Oleśnicy

Na oleśnickim zamku Centrum Kształcenia i Wychowania OHP we współpracy z Gimnazjum nr 1 oraz Centrum Zabaw Aktywna Rozrywka CZAR przygotowało dla gości wiele atrakcji. Zebranych powitał dyrektor Centrum Przemysław Wróbel, który m.in. zaprosił na widowiskowy pokaz muzyczny przygotowany przez młodzież z Gimnazjum nr 1. W ramach wydarzenia uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach edukacyjnych, artystycznych i cukierniczych. Grupy ze szkół i przedszkoli pod okiem pracownika zamku zwiedzały obiekt. Goście mogli sprawdzić swoją wiedzę o Unii Europejskiej – ułożyć EU puzzle, rozwiązać quizy, pokolorować flagi czy dopasować stolice do państw. Przy jednym ze stoisk maluchy mogły udekorować pierniki, a przy kolejnym – poszukiwać zamkowego skarbu. Warsztaty artystyczne obejmowały także tworzenie koszulek, sprawdzanie wiedzy o Oleśnicy czy legendach zamkowych.