Zakończenie zajęć

W 9-12 Hufcu Pracy w Jarosławiu (Podkarpacka WK) zakończyły się 8 maja 2019 r. indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

To pierwsza forma wsparcia, w której bierze udział dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku 18-24 lata. Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jarosławiu przeprowadził identyfikację potrzeb i umiejętności uczestników projektu pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej. Określono predyspozycje zawodowe młodzieży, mocne i słabe strony, a także opracowano Indywidualne Plany Działania.

Zakres wsparcia w ramach projektu ma na celu pomoc młodej osobie w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. Działania podjęte podczas rozmów indywidualnych zostaną uzupełnione w trakcie grupowych zajęć z doradztwa zawodowego.

Uczestnicy wezmą również udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty, indywidualnym pośrednictwie pracy oraz kursie zawodowym. Ostatnią formą wsparcia będą 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców umożliwiające zdobycie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych