XIX Konkurs Papieski rozstrzygnięty

489 prac fotograficznych i plastycznych wpłynęło na XIX Ogólnopolski Konkurs Papieski pn. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” zorganizowany przez 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach oraz Małopolską Wojewódzką Komendę OHP w Krakowie przy wsparciu Komendy Głównej OHP.

Komisja konkursowa, w składzie: prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczący), Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek, artysta grafik Marek Brzeźniak, artysta plastyk Jerzy Kozak, komendant wadowickiego Hufca Pracy Jolanta Zacny, Duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania WK Ewa Opałek-Śnieg, która zebrała się 10 maja w Krakowie brała pod uwagę przy ocenie prac ich wartości artystyczne, oryginalność oraz zgodność z tematem konkursu.

Temat tegorocznego Konkursu Papieskiego nawiązywał do słów wypowiedzianych 40 lat temu przez Jana Pawła II w Warszawie podczas I Pielgrzymki do Polski. Słowa te dały wówczas Polakom ogromną nadzieję, odwagę i wiarę potrzebną do przeciwstawienia się systemowi komunistycznemu. Jak dzisiaj to przesłanie interpretują młodzi ludzie można było przekonać się oglądając nadesłane prace.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni przez organizatorów do udziału w uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 4 czerwca br. w Wadowickim Centrum Kultury. Organizatorzy przygotowali dla młodych twórców cenne nagrody. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w corocznie wydawanym albumie pokonkursowym. Nazwiska autorów najlepszych prac zamieszczono w kolejności alfabetycznej na stronie www.ohp.pl oraz www.malopolska.ohp.pl. Niesłabnące zainteresowanie Konkursem jest dowodem ogromnej otwartości młodzieży na nauczanie i wielki autorytet Papieża Polaka.

Laureaci XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego