Z kandydatami o projekcie

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie (Małopolska WK) odbyło się 6 maja 2019 r. spotkanie informacyjne z kandydatami do unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestniczyły w nim osoby, które dzięki szeroko zakrojonym działaniom promocyjnym prowadzonym przez pracowników CEiPM, uzyskały informacje o mającej odbyć się drugiej edycji projektu oraz wyraziły chęć zapoznania się z zasadami przystąpienia, warunkami oraz zaplanowanymi formami wsparcia.

Spotkanie prowadziła specjalista ds. rozwoju zawodowego Urszula Ziejka, która jednocześnie jest opiekunem tej grupy projektowej. Omówiła ona szczegółowo zasady uczestnictwa, które określa regulamin oraz wymogi formalne.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest skierowany do osób w wieku od 18 do 24 roku życia, niepracujących, nieuczących się w trybie stacjonarnym i nieszkolących się. Ma na celu pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz podjęcie zatrudnienia po zakończeniu projektu. Dlatego zakres wsparcia będzie obejmował zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się, kursy zawodowe uzupełnione o szkolenia ogólnorozwojowe, a także warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. Po zakończeniu form szkoleniowych uczestnicy projektu wezmą udział w trzymiesięcznych stażach zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych