Indywidualne doradztwo

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie (Podkarpacka WK) wzięli udział 11 kwietnia 2019 r. w indywidualnym doradztwie zawodowym.

Miało ono formę konsultacji, podczas którego doradca zawodowy Bernadetta Szal wspólnie z uczestnikami wybrała najbardziej korzystne rozwiązanie dla danej osoby, rozpatrując jej predyspozycje i preferencje zawodowe, a także kompetencje społeczne. Na zakończenie spotkań zostanie opracowany dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania.

W ramach projektu przewidziane są także grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, spotkania z pośrednikiem pracy, kursy zawodowe, staż u pracodawcy. Uczestnicy poprzez udział w zaproponowanych formach wsparcia zostaną jak najlepiej przygotowani do swojej przyszłej pracy. Poznają obecną sytuację na rynku pracy i nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych