Łódź: Rada Programowa

11 kwietnia 2019 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Łódzkiej WK, którego głównym tematem były działania realizowane w bieżącym roku, a także współpraca z instytucjami w zakresie rekrutacji uczestników na rok szkolny 2019/2020.

Naradę otworzyła Wojewódzki Komendant OHP Barbara Stanisława Günther, witając zebranych i przedstawiając o zaplanowane tematy oraz porządek obrad. Następnie inspektor Komendy Policji w Łodzi Dariusz Walichnowski omówił problematykę handlu ludźmi, zjawisko współczesnego niewolnictwa oraz scharakteryzował grupy, które najczęściej stają się ofiarami. Przedstawił także wyniki sondażowych badań opinii publicznej wskazujących, że zjawisko współczesnego handlu ludźmi pozostaje nadal całkowicie obcym dla znacznej części społeczeństwa.

Z kolei współpracę Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Policją omówił główny specjalista ds. kształcenia i wychowania Mirosław Wojciechowski, który zaprezentował szereg wspólnie zorganizowanych przedsięwzięć skierowanych do młodzieży. Współpracę Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie z Policją scharakteryzowała także pedagog Centrum Milena Bartosik.

Podczas obrad jednomyślnie podjęto uchwałę dotyczącą wsparcia przez członków Rady Programowej akcji rekrutacyjnej do jednostek OHP na rok szkolny 2019/2020 w celu skutecznego dotarcia do młodzieży, która potrzebuje pomocy.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk (przewodniczący Rady), Dyrektor Wykonawczy ds. kontroli zarządczej Komendy Głównej OHP Zdzisław Owczarek oraz wojewódzki duszpasterz ks. Mirosław Marczak.

Obrady Rady Programowej Łódzkiej WK. Na zdjęciu od lewej: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Magdalena Legun-Wołosz, Wojewódzki Komendant OHP Barbara Stanisława Günther, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. kontroli zarządczej KG OHP Zdzisław Owczarek, Dyrektor CKiW w Dobieszkowie Leona Winczewska-Wróbel.