Inwestycja w przyszłość

Na terenie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach (Świętokrzyska WK) odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowoczesnych warsztatów szkoleniowych.

Wśród obecnych na uroczystości znaleźli się: posłowie Maria Zuba i Krzysztof Lipiec, senator Krzysztof Słoń, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, wicestarosta Starachowicki Agata Gałka-Bernacka, prezydent Starachowic Marek Materek, a także osoby reprezentujące miejscowe oraz kieleckie szkoły zawodowe i pracodawcy, kadra oraz uczestnicy OHP.

fot-4c  fot-7b

Główne założenia rozpoczynającej się inwestycji przedstawił Wojewódzki Komendant Jacek Sabat. Proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach ksiądz kanonik Marek Janas wraz z wojewódzkim duszpasterzem księdzem Dariuszem Jarlińskim odmówili modlitwę w intencji rozpoczynającego się przedsięwzięcia, poświęcili plac budowy oraz udzielili błogosławieństwa wszystkim zebranym. Następnie odczytano i podpisano akt erekcyjny, a także wmurowano go w fundamenty warsztatów jako kamień węgielny, symbol stałości inwestycji i świadectwo dla przyszłych pokoleń. Na zakończenie wystąpiła grupa artystyczna „Kameleon” z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach.

fot-3bW nowym budynku uczestnicy OHP będą mogli uczyć się zawodów w warunkach zgodnych ze wszystkimi standardami nowoczesnych pracowni dydaktycznych, przystosowanych do rzeczywistych wymogów rynku pracy. Nowa inwestycja to duży krok ku podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego.