Ogólnopolska Kapituła

W dniach 26-28 marca 2019 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim (Lubelska WK) odbyło się spotkanie Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP, w którym uczestniczyło 23 przedstawicieli Rad Młodzieży ze wszystkich Wojewódzkich Komend OHP oraz Centrów Kształcenia i Wychowania OHP, a także 23 opiekunów.

Celem spotkania było kształtowanie postaw prospołecznych młodzieży OHP, doskonalenie jej umiejętności interpersonalnych oraz nabycie niezbędnych kompetencji do pracy w samorządzie i z liderami samorządności.

Młodzi ludzie wzięli udział w warsztatach z psychologami Lubelskiej Komendy, które m.in. pomogły w poznaniu sposobów wspierania współpracy w grupie, rozumieniu relacji z innymi ludźmi, a także kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Pierwszego dnia pobytu odbyło się spotkanie z Ewą Dados z Polskiego Radia Lublin, pomysłodawczynią i pełnomocnikiem Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób można pomagać innym w ramach tej akcji. Zorganizowano również warsztaty z pierwszej pomocy oraz spotkanie z Wojewódzkim Komendantem OHP Piotrem Gawryszczakiem i komendantem Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie Jackiem Burym dotyczące akcji porządkowania polskich cmentarzy na Wołyniu.

Podczas wycieczki do Lublina młodzież miała okazję zwiedzić unikatową na skalę światową Kaplicę Trójcy Świętej, przejść Lubelską Trasą Podziemną i wyjść na Wieżę Trynitarską. Dodatkowo w Regionalnym Muzeum Cebularza zorganizowano specjalne warsztaty dla młodych samorządowców.

Po powrocie do Radzynia Podlaskiego zrealizowano akcję pn. „Piszemy listy i tworzymy kartki do chorych dzieci z Marzycielskiej Poczty”. Inicjatywa miała na celu przede wszystkim dodać dzieciom siły do walki z chorobą, ich rodzicom otuchy, a samym piszącym mnóstwo satysfakcji, że w tak prosty sposób pomagają. W tym samym czasie kadra brała udział w szkoleniu pt. „Wsparcie samorządności w środowisku młodzieży OHP”.

Podczas podsumowania określono cele pracy samorządu, a młodzież dodatkowo przedstawiła pomysł na inicjatywę do realizacji w okresie kwiecień-czerwiec, wynikającą z hasła „Ziemia to nasz wspólny dom”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendę Główną OHP i Lubelską Wojewódzką Komendę OHP. Młodzieży towarzyszyli przedstawiciele Biura Kształcenia i Wychowania KG OHP – dyrektor Sławomir Męcina oraz Dorota Słomska.