Toruńskie Forum Zawodowców

Jednostki Kujawsko-Pomorskiej WK OHP zaprezentowały swoją ofertę podczas odbywającego się 5 marca 2019 r. w Centrum Targowym PARK w Toruniu Toruńskiego Forum Zawodowców.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta i Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. Patronat honorowy objęli: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz poseł Iwona Michałek. Oferta była skierowana do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz gimnazjum. Wśród wystawców znaleźli się przedstawiciele szkół technicznych, zawodowych i branżowych oraz uczelni wyższych z regionu. Program przedsięwzięcia, oprócz prezentacji przy stanowiskach promocyjnych, obejmował również warsztaty oraz konsultacje z przedstawicielami instytucji.

  

Przy stoisku OHP na odwiedzających czekali pracownicy toruńskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży i Środowiskowego Hufca Pracy, specjalista ds. wymiany międzynarodowej i wolontariatu zagranicznego oraz doradca EURES. Udzielali oni porad, jak również prezentowali dostępne oferty pracy oraz zachęcali do skorzystania z indywidualnych konsultacji oraz możliwości uczestnictwa w licznych warsztatach. Specjalista ds. projektów i wymiany młodzieży przedstawił materiały z projektów realizowanych w ramach PO WER oraz Erasmus+. Nie zabrakło też propozycji zatrudnienia za granicą.

Do uczestnictwa w OHP uczniów klas gimnazjalnych i szkół podstawowych z Torunia oraz ościennych miejscowości zachęcała młodzież i kadra Środowiskowego Hufca Pracy. Podopieczni hufca przygotowali interesujące warsztaty, aby przykuć uwagę zainteresowanych i zaprezentować się z jak najlepszej strony. Kucharze opowiadali o praktykach i szkoleniach, w tym zagranicznych, w których brali udział, jak również częstowali słodkimi rogalikami własnego wypieku. Dla odwiedzających dostępne było także stoisko fryzjerskie.

Po raz pierwszy w trakcie Forum utworzono strefę biznesu, w której można było nawiązać kontakt z pracodawcami. Odbył się także panel dyskusyjny z przedstawicielami władz samorządowych i szkół z regionu dotyczący kształcenia zawodowego, współczesnych trendów edukacyjnych oraz współpracy szkół i uczelni z pracodawcami.