Wizyta Minister Elżbiety Rafalskiej w Gorzowie Wielkopolskim

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska odwiedziła 4 marca Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie Wielkopolskim (Lubuska WK).

Minister spotkała się z pracownikami, a także zwiedziła nową siedzibę Centrum i mieszczącego się tam Hufca Pracy. W trakcie wizyty omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem jednostki, wymieniono też informacje dotyczące planów i perspektyw wykorzystania obiektu, który zdaniem Pani Minister posiada ogromny potencjał mogący służyć działaniom na rzecz młodzieży i wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy.