Najlepsi na Dolnym Śląsku

Uczestnicy z Polkowic, Ząbkowic Śląskich i Jeleniej Góry zajęli odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym Młodzieży OHP.

Impreza odbyła się 28 lutego w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich, a jej celem było sprawdzenie znajomości wiedzy informatycznej wychowanków oraz wyłonienie reprezentacji do udziału w konkursie ogólnopolskim. Zwycięzców wybrało jury, w którego składzie znaleźli się miejscowi informatycy.

Kacper Stępień z Hufca Pracy w Polkowicach, Ireneusz Hat z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich oraz Jakub Szatkowski z Hufca Pracy w Jeleniej Górze otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP oraz upominki i gadżety przekazane przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich Marcina Orzeszka.

Jednak zanim zostali laureatami musieli przystąpić do testu wiedzy informatycznej, składającego się z 17 pytań. W kolejnej części, wspólnie z innymi wychowankami z poszczególnych jednostek OHP z Dolnego Śląska prezentowali swoje prace informatyczne i odpowiadali na pytania jurorów dotyczące szczegółów przygotowania, użytego oprogramowania, stylu oraz tematyki swoich prac.