W obiektywie OHP

Młodzież z jednostek Warmińsko-Mazurskiej WK OHP rozwijała swoje zainteresowania, talenty i pasje, podczas warsztatów fotograficznych odbywających się w dniach od 8 do 15 lutego br. na Sardynii w Cagliari.

W ramach projektu pn. „Catch the moment. Wide angle of diversity” (program Erasmus+) uczestnicy OHP wraz z kolegami i koleżankami z Macedonii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Włoch zdobywali nowe doświadczenia w dziedzinie fotografii i obróbki zdjęć, jednocześnie doskonaląc język angielski oraz poznając kulturę i obyczaje innych narodów.

Młodzi ludzie postanowili wykorzystać swoją wspólną pasję, jaką jest fotografia do zainicjowania dyskusji na temat różnorodności kulturowej i jej rozumienia w odmiennych sytuacjach społecznych. Zajęciom mającym na celu wzbudzenie w uczestnikach refleksji nad ich własną tożsamością narodową, towarzyszyły warsztaty fotograficzne, podczas których młodzież mogła doskonalić swoje umiejętności pracy z aparatem. Ważnymi punktami programu były także zajęcia terenowe.

  

W trakcie pobytu nie zabrakło również wieczoru narodowego poświęconego kulturze, tradycji i tańcom narodowym poszczególnych państw. Dodatkowo młodzież miała czas na relaks. Nagrodą za pracę włożoną podczas zajęć prowadzonych w czasie całej wymiany była wycieczka do Portoscuso – starego miasteczka rybackiego. Mieszkańcy pokazali młodym ludziom najważniejsze miejsca miasteczka. Główną atrakcją była wieża widokowa, z której można było podziwiać plażę i architekturę Portoscuso.

Końcowym efektem i podsumowaniem tygodniowych zmagań była wystawa fotografii.

Zainteresowanie młodzieży fotografią było głównym narzędziem rozwijania kompetencji międzykulturowych oraz zachęcenia do angażowania się w inicjatywy promujące tolerancję i szacunek wobec innych kultur. Podczas wymiany młodzież nabyła pewności siebie, przełamała bariery językowe, poprawiła wymowę oraz komunikację językową, a co najważniejsze zintegrowała się w działaniach oraz nawiązała nowe kontakty.