Na Europejskich Targach Pracy

Doradca EURES ze Świętokrzyskiej WK OHP Liliana Uba uczestniczyła w dniach 6-8 lutego 2019 r. w Europejskich Targach Pracy w MalmÖ (Szwecja).

Pierwsze w tym roku na tak wielką skalę Europejskie Targi Pracy zostały zorganizowane dla osób bezrobotnych, uczących się i poszukujących pracy. W przedsięwzięciu uczestniczyli doradcy EURES z Unii Europejskiej, którzy przedstawiali oferty pracy ze swoich krajów, jak również lokalne firmy ze Szwecji z różnych branż.

Doradca EURES Liliana Uba przedstawiała propozycje zatrudnienia m.in. w sektorze finansów, bankowości oraz dla menadżerów i osób chcących się sprawdzić w call center. Odpowiadała też na pytania odwiedzających, rozdawała foldery o działalności Ochotniczych Hufców Pracy oraz gadżety promocyjne Świętokrzyskiej Komendy OHP.

Europejskie Targi Pracy były doskonałą okazją do nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń z doradcami EURES z krajów Unii Europejskiej.