Przed wyjazdem do Niemiec

W Hufcu Pracy w Szczecinie i Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Rowie (Zachodniopomorska WK) powoli kończy się przygotowanie do wyjazdu na staż zawodowy w ramach unijnego projektu „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość” (program Erasmus+).

Po przeprowadzonej rekrutacji wyłoniono ośmiu cieśli i ośmiu technologów robót wykończeniowych, którzy wezmą udział w dwutygodniowych stażach zawodowych we Frankfurcie nad Odrą. Uczestnicy będą zdobywać doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w Berufsförderungswerk e.V. Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.. Pod okiem instruktorów nauki zawodu oraz polskich wychowawców młodzi stażyści będą mieć do dyspozycji nowoczesny ośrodek kształcenia i przygotowania zawodowego.

Obecnie młodzież bierze udział w zajęciach z języka niemieckiego, podczas których uczy się fachowego słownictwa związanego ze swoim zawodem. W obu jednostkach odbyło się również przygotowanie pedagogiczne mające na celu integrację grupy, które obejmowało naukę rozwiązywania konfliktów oraz trening radzenia sobie z emocjami. Rozmawiano też na temat obyczajów i kultury Niemiec.

W Niemczech uczestnicy mogą też liczyć na bogaty program kulturowy. Wybiorą się do Berlina oraz zwiedzą Frankfurt nad Odrą. Przewidziano także wyjście na strzelnicę i kręgielnie. Projekt w pełni finansuje pobyt uczestników na miejscu, odzież roboczą, kieszonkowe, transport, ubezpieczenie, program kulturowy. Wyjazd został zaplanowany w terminie od 10 do 23 lutego 2019 r.