Zajęcia z matematyki

Warsztaty wyrównawcze z matematyki rozpoczęli 28 stycznia 2019 r. uczestnicy unijnego projektu „Stawiam na przyszłość” z 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie (Świętokrzyska WK).

Młodzież została podzielona na trzy grupy. Dwie z nich to uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum, którzy będą realizować po 40 godzin nauki tego przedmiotu. Z kolei 30 godzin przewidziano dla trzeciej grupy – uczniów I klasy branżowej szkoły I stopnia.

Z młodzieżą spotykają się nauczyciele matematyki Jacek Drozdowski, Elżbieta Kotulska i Mariola Kumor. Uczestnicy projektu poznają i utrwalają działania na liczbach naturalnych i ułamkach, a także obliczenia pola figur. Rozwiązują również zadania tekstowe za pomocą równań matematycznych.