Kolejny etap za nimi

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie (Warmińsko-Mazurska WK) zakończono realizację zajęć z zakresu obsługi programów komputerowych realizowanych w ramach unijnego projektu „Stawiam na przyszłość”.

Całość kursu składała się z czterech modułów: 1 – podstawy pracy z komputerem, 2 – podstawy pracy w sieci, 3 – przetwarzanie tekstów, 4 – arkusze kalkulacyjne. Program szkolenia został dostosowany do poziomu wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań uczestników projektu. Młodzi ludzie uczyli się m.in. korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych statystycznych i logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz korzystania z sieci informatycznych.

Tematyka zajęć obejmowała też kwestie dotyczące bezpieczeństwa w sieci, tworzenia stron internetowych oraz roli mediów społecznościowych podczas poszukiwania pracy. Ostatnim etapem kursu był egzaminu, po zaliczeniu którego uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające poziom nabytych kwalifikacji zgodnie ze standardem ECDL.

Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych były kolejną formą wsparcia w ramach projektu „Stawiam na przyszłość”. Wcześniej uczestnicy przeszli ścieżkę doradztwa zawodowego, a także zajęcia z zakresu zapobiegania depresji oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne. Obecnie trwają zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych.