Być przedsiębiorczym

Pod hasłem „Przedsiębiorczość – ważny element w drodze do kariery” odbywały się w dniach 21-24 stycznia 2019 r. warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedliszczu i Gimnazjum w Pawłowie prowadzone przez doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery z Rejowca Fabrycznego (Lubelska WK).

Podczas trzech kolejnych spotkań młodzież poznawała zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości wykorzystując do tego planszową grę ekonomiczną „Chłopska Szkoła Biznesu”, która jest inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla 12-30 uczestników. Ćwiczenie w formie zabawy w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, rozwija kompetencje społeczne graczy, świetnie integruje grupę i promuje postawę przedsiębiorczą.

Tło historyczne gry nie pozostawia uczestników obojętnymi, angażuje emocje, a gracze bardzo chętnie podejmują swoje role: tkacza, piekarza i kowala, przy czym zarabiają pieniądze, realizując wyprawy do różnych krajów. Warsztaty zakończono podsumowaniem wyników i wręczeniem upominków uczniom, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w grze.

Ponadto podczas zajęć rozmawiano o planowaniu kariery oraz omówiono wpływ relacji z rodziną na rozwój młodego człowieka.