Dyplom dla Komendy Głównej OHP

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut wraz z Zastępcą Komendanta Piotrem Modzelewskim wzięli udział dnia 23 stycznia 2019 r. w konferencji z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. Organizatorem wydarzenia odbywającego się na Stadionie Narodowym w Warszawie było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, dyrektorzy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, członkowie Rady Rynku Pracy oraz przedstawiciele pozostałych partnerów rynku pracy.

Podczas konferencji na ręce Komendanta Bogdana Ścibuta wręczono specjalny dyplom dla Komendy Głównej OHP w uznaniu za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy.

Konferencji towarzyszyła między innymi wystawa o historii Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

W 2019 roku przypada 100-lecie publicznych służb zatrudnienia, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaczęły organizować się na mocy „Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami” z 27 stycznia 1919 r., wydanego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji MRPIPS podjęło decyzję o uroczystych obchodach jubileuszu, które zainaugurowała konferencja centralna w Warszawie, inicjująca cykl konferencji regionalnych.