Sulęcin: Nowa jednostka OHP

30 września, z udziałem (od lewej) Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta uroczyście otwarto Młodzieżowe Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodowej OHP w Sulęcinie w województwie lubuskim.

dom_joanitow_4Nowa jednostka Ochotniczych Hufców Pracy rozpoczęła funkcjonowanie w Domu Joannitów przy ul. Młynarskiej 1, gdzie już od roku 2009 była prowadzona współpraca międzynarodowa. OHP będzie jej kontynuatorem, a ponadto będzie rozwijać międzynarodową informację zawodową i doradztwo zawodowe. Centrum ma współpracować z sulęcińskim Zespołem Szkół Zawodowych i Licealnych im. Unii Europejskiej. Jego działalność powinna poprawić sytuację młodzieży na rynku pracy oraz wypromować zatrudnienie osób pozostających poza systemem zatrudnienia.
Na uroczystości była obecna również zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, która przedstawiła koncepcję funkcjonowania jednostki, a także rektor Kapelanatu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich ks. prałat Henryk Błaszczyk, który zaprezentował historię Domu Joannitów.

Powstanie nowej jednostki OHP zapoczątkowało porozumienie zawarte w lipcu tego roku pomiędzy Komendą Główną OHP reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza a Gminą Sulęcin reprezentowaną przez jej Burmistrza Dariusza Ejcharta.