Sukces Centrum z Roskoszy

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zajęło I miejsce w ogólnopolskim konkursie Selfie+ w kategorii „Europejskie Dziedzictwo Kulturowe w moim projekcie” zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Celem konkursu było wyróżnienie i promocja najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe w ramach programu Erasmus+, programu PO WER oraz programów Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

Druga od prawej Maja Hince z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 stycznia bieżącego roku podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 2019 na PGE Narodowy. Tego dnia prawie tysiąc osób miało okazję wziąć udział w sesjach tematycznych poświęconych projektom edukacyjnym, uzyskać wiele praktycznych informacji dotyczących aplikowania o środki unijne, między innymi podczas bezpośrednich rozmów z ekspertami programów, którymi zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Zwycięskie zdjęcie „Kaliady – Orszak białoruskich Bożonarodzeniowych Carów” (u samej góry) zostało wykonane podczas realizacji projektu „COOL-tural games” w ECKiW OHP w Roskoszy. Na fotografii uczestnicy projektu z Białorusi prezentują przejście wojska Cara Mikołaja jako wstęp do odegrania sceny – elementu rytuału Kaliady, wpisanego na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO wymagającego pilnej ochrony. Ten i inne elementy kultury krajów uczestników projektu “COOL-tural games” programu Erasmus+ zawarte zostały w utworzonej i zrealizowanej przez młodzież grze miejskiej “Tropiciele europejskiej tradycji”, która jest jednym z rezultatów projektu.

Platforma selfie+ to miejsce stworzone specjalnie dla beneficjentów programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, służące prezentowaniu działań projektowych realizowanych przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej informacji o konkursie i projekcie:
https://selfieplus.frse.org.pl/projekt-selfie-2018/
https://selfieplus.frse.org.pl/kaliady-orszak-bialoruskich-bozonarodzeniowych-carow/
http://eckiw-roskosz.ohp.pl/10442-2/
http://eckiw-roskosz.ohp.pl/zakonczenie-projektu-cool-tural-games/