Przygotowani do wyjazdu

Podopieczni Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK), na co dzień uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, realizujący projekt ,,Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu” zakończyli kilkumiesięczne przygotowania do wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy w hiszpańskiej Sewilli.

Na ich koniec spotkali się z koordynator projektu Barbarą Leszczyńską i podpisali wraz z rodzicami umowy stażowe pozwalające na uzyskanie certyfikowanych kwalifikacji zawodowych, uznawanych na terenie wszystkich krajów wspólnoty.

Przygotowując się do wyjazdu młodzież wzięła udział w 70-godzinnym kursie języka hiszpańskiego. Podczas spotkań przyszli elektromechanicy samochodowi przyswajali słownictwo z zakresu swojej profesji niezbędne do prawidłowego wykonania zadań, porozumiewania się w typowych sytuacjach dnia codziennego, umiejętności przedstawienia siebie, swojej szkoły, sytuacji rodzinnej, miejsca zamieszkania i hobby.

Zajęcia z języka hiszpańskiego uzupełniły spotkania z doradcą zawodowym i przygotowanie kulturowe. Warsztaty z doradcą stanowiły okazję do poznania hiszpańskiego rynku pracy, jak również przygotowania życiorysu zgodnie ze wzorem dokumentu Europass-CV. Natomiast na kulturoznawstwie młodzież poznała najważniejsze historyczne wydarzenia i zabytki Hiszpanii, położenie geograficzne regionu, tradycje i zwyczaje panujące w Andaluzji.

Przyszli stażyści otrzymali również szczegółowe informacje na temat warunków życia i pracy na Półwyspie Iberyjskim, różnice w mentalności narodu hiszpańskiego i sposobie życia, dzięki czemu zostali odpowiednio przygotowani na spotkania z tamtejszymi pracodawcami oraz nabrali pewności siebie przed wyjazdem na drugi koniec Europy.

Na miejscu czeka młodzież 20-godzinna kontynuacja nauki języka hiszpańskiego prowadzonego przez lektora natywnego, który będzie rozwijał kompetencje językowe młodych ludzi ze szczególnym naciskiem na słownictwo sektorowe. Zajęcia będą nastawione przede wszystkim na komunikację i przełamywanie bariery językowej.

Zagraniczny staż będzie dla uczestników projektu wyjątkową przygodą, możliwością poznania innej kultury, cenną lekcją zawodu oraz próbą pracy poza granicami kraju. Jednak obok niezwykle cennych doświadczeń zawodowych, na szczególne podkreślenie zasługuje zmiana mentalna zachodząca w uczestnikach projektu. Trzytygodniowy pobyt za granicą pozytywnie wpłynie na wzrost pewności siebie, zmianę sposobu postrzegania swojej osoby i własnych możliwości oraz wytworzenie chęci ustawicznego rozwoju. Ponadto udział w stażu oraz nabyte kompetencje zostaną potwierdzone uznawanym na terenie całej Unii Europejskiej certyfikatem Europass Mobility, w znacznym stopniu ułatwiającym znalezienie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+