Uroczystości w Zielonej Górze

20 grudnia rozpoczął się w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP od narady kadry kierowniczej i wręczenia nagród przez Wojewódzkiego Komendanta Piotra Barczaka laureatom konkursów „Kim będę? Artystyczna wizja wymarzonego zawodu” oraz „Mój zawód, moja przyszłość”, zorganizowanych przez Komendę OHP w Zielonej Górze na profilu na portalu społecznościowym Facebook. Konkursy spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, a o zwycięstwie i wyróżnieniach w obydwu przypadkach decydowała przede wszystkim oryginalność, pomysłowość oraz ilość włożonej pracy.

Obradowała również Wojewódzka Rada Programowa, w której uczestniczyli m.in.: dyrektor Oddziału KRUS Bożena Ronowicz, Okręgowy Inspektor Pracy Jerzy Łaboński, Komendant Miejski Policji mł. insp. Jarosław Tchorowski, dyrektor Oddziału PFRON w Zielonej Górze Andrzej Gonia, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mariusz Herbut, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Jarosław Skorulski, dyrektor PUP w Zielonej Górze Edmund Prekurat, prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego Jerzy Stawski, prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze Krzysztof Hnat. Posiedzeniu przewodniczył Wojewódzki Komendant Piotr Barczak.

Z uwagi na nowy skład spotkanie miało charakter informacyjny i przygotowawczy. Specjalista ds. kontroli i zarządzania ryzykiem w WK Natalia Kuliczkowska omówiła w swojej prezentacji działalność Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy oraz przedstawiła cele i zadania Rady Programowej. Na zakończenie posiedzenia Komendant Piotr Barczak wraz z członkami Rady Programowej udał się do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze, aby omówić realizowane przez OHP działania na przykładzie jednostki stacjonarnej.

W tym samym dniu miało miejsce spotkanie wigilijne Lubuskiej Komendy z udziałem członków Rady Programowej, Duszpasterza Wojewódzkiego, kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli uczestników OHP. Zaproszono również uczestniczki uczące się i zdobywające zawód w OHP, które są młodymi matkami bądź spodziewają się dzieci. Wręczono im upominki w ramach akcji Komendy Głównej OHP „Życie jest cudem”. Po rozdaniu upominków dla pociech wszyscy uczestniczyli w modlitwie poprowadzonej przez ks. Krzysztofa Forysia. Duszpasterz Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, pobłogosławił opłatek, którym podzielili się uczestnicy wigilii, składając sobie najserdeczniejsze świąteczne życzenia, po czym zasiedli do stołów by rozpocząć degustację potraw wigilijnych, przygotowanych przez uczestników zielonogórskiego ośrodka. Czas umilały kolędy w wykonaniu młodzieży z OHP.