Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkoleniowego OHP

Tegoroczna ogólnopolska inauguracja roku szkoleniowego 2016/2017 w Ochotniczych Hufcach Pracy odbyła się 29 września w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, jego zastępców Renaty Wicha i Wojciecha Szewczyka, Duszpasterza Krajowego OHP ks. prałata Jarosława Sroki, przedstawicieli władz administracyjnych i samorządowych województwa wielkopolskiego oraz wojewódzkich komendantów OHP i wojewódzkich duszpasterzy OHP z województw sąsiadujących. W inauguracji uczestniczyła również Dyrektor Biura Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Grażyna Ożarek. Wydarzenie połączono z odbywającą się już po raz 19. pielgrzymką młodzieży i kadry do licheńskiego Sanktuarium Maryjnego. Uroczystość zgromadziła blisko tysiąc osób – uczestników i kadry z jednostek OHP.

Pierwsza część inauguracji odbyła się na Placu przy Dzwonnicy Sanktuarium Licheńskiego. Na podeście prezentowały się poczty sztandarowe wojewódzkich komend i centrów kształcenia i wychowania OHP. Po wysłuchaniu hymnu państwowego, słowa powitania młodzieży i kadry OHP oraz licznie przybyłych gości wygłosił Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba. Dyrektor Biura Ministra Grażyna Ożarek odczytała list do młodzieży i kadry OHP Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej życząc równocześnie satysfakcji, sukcesów i osiągnięć w kształceniu i doskonaleniu umiejętności zawodowych.

Spotkanie było również okazją do wręczenia odznaczeń kadrze OHP wyróżnionej Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Absolwenta roku OHP” i konkursu fotograficznego „Światowe Dni Młodzieży 2016 w obiektywie OHP”. Na zakończenie pierwszej części inauguracji Wikariusz Biskupa Włocławskiego ks. prałat Wojciech Kochański udzielił błogosławieństwa zebranym zapraszając do Bazyliki na uroczystą mszę św.

SONY DSC
Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Dyrektor Biura Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Grażyna Ożarek wręczają nagrody laureatom konkursu o tytuł „Absolwenta roku OHP”.

Uczestnicy pielgrzymki, prowadzeni przez Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych WP w Poznaniu, przeszli przed pomnik patrona młodzieży OHP św. Jana Pawła II, gdzie delegacja uczestników OHP wraz z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, jego zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem, Wielkopolskim Wojewódzkim Komendantem OHP Michałem Tadeuszem Combą i jego zastępcą Ewą Krupską, Posłami RP Tadeuszem Dziubą, Marią Zubą oraz Ryszardem Bartosikiem złożyła kwiaty w podziękowaniu za 6. rocznicę ustanowienia patronatu nad młodzieżą Ochotniczych Hufców Pracy.

Mszę św. w intencji Ochotniczych Hufców Pracy odprawił biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, Wikariusz Generalny ks. Grzegorz Balcerek. W swojej homilii przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej mówił o Matce Bożej, pierwszej osobie, której bezgranicznie można zaufać i zawierzyć troski, nadzieje, a także prosić o owocne przeżycie nowego roku szkolnego.

W czasie mszy św. ślubowanie złożyli uczestnicy pierwszego rocznika, a Akt Zawierzenia OHP Matce Bożej Licheńskiej odczytała zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha. Następnie Komendant Główny Marek Surmacz przekazał życzenia wszystkim uczestnikom, wychowawcom i pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy sukcesów oraz wytrwałości w nowym roku szkoleniowym.

Pobyt w Licheniu był także okazją do zwiedzenia Bazyliki, którą dekretem z dnia 2 lipca 2006 roku Jan Paweł II uznał za Sanktuarium.

 

« 1 z 2 »