Przedświąteczny czas

Tegoroczne spotkanie wigilijne pracowników Komendy Głównej OHP w Warszawie, które odbyło się 18 grudnia, rozpoczęto od modlitwy poprowadzonej przez Krajowego Duszpasterza ks. prałata Jarosława Srokę oraz jego życzeń świątecznych skierowanych do zebranych. Zwracając się do obecnych podkreślił niezwykle istotną wartość ich pracy dla młodzieży. Pracy, która jest swoistym wyzwaniem, ponieważ jej celem jest wychowanie młodego pokolenia, wskazanie mu właściwych dróg i nauczenie najważniejszych życiowych zasad.

Zaproszenie na spotkanie do Komendy Głównej OHP przyjął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, który dziękując zebranym za wyniki ich pracy w mijającym roku, złożył życzenia ciepłych, rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia radosnych, spędzonych wśród rodziny i bliskich Świąt Bożego Narodzenia złożył również Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, po czym podzielono się, pobłogosławionym przez ks. prałata Jarosława Srokę, opłatkiem. A potem był czas na rozmowy i próbowanie tradycyjnych wigilijnych dań.

Podczas wigilii Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka został odznaczony przez Komendanta Głównego OHP Honorową Odznaką OHP. Komendant wręczył też listy z podziękowaniami za wyróżniającą się pracę w mijającym roku gł. organizatorowi Tatianie Nożewskiej z Zespołu Kontroli oraz dyrektorowi Biura Edukacji Sławomirowi Męcinie.

Również uczestnicy i kadra jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w całej Polsce przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Biorą udział w spotkaniach wigilijnych, przeglądach kolęd i pastorałek, przygotowują ozdoby świąteczne, a także pomagają potrzebującym.

Dolnośląska WK

Z udziałem Wojewódzkiego Komendanta Dolnośląskiej WK OHP Bernadetty Brożyny odbyło się spotkanie wigilijne w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach. W świąteczny nostalgiczny nastrój wprowadzili zebranych uczestnicy ośrodka przedstawiając jasełka. Podczas spotkania nie zabrakło pięknych słów, serdecznych życzeń oraz samych szczerych uśmiechów podczas dzielenia się opłatkiem. Wspaniały, świąteczny nastrój podkreśliły kolędy. Zaproszenie do udziału w wigilii przyjęli m.in.: Burmistrz Miasta Kowar Elżbieta Zakrzewska, wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman, przewodniczący Rady Gminy Mysłakowice Grzegorz Kuczaj, dyrektor GOK w Mysłakowicach Grzegorz Truchanowiacz, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu Bogumiła Kozłowska, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze i Kowarach, Komendant Straży Pożarnej w Mysłakowicach Czesław Godoń, ksiądz dziekan Mieczysław Będkowski.

Młodzież z grupy wychowawczej z Głogowa spotkała się wraz z kadrą w miejscowej restauracji „Mogador”, aby wspólnie celebrować ten magiczny przedświąteczny klimat. Zebrani przełamali się opłatkiem i złożyli życzenia. Z kolei w Hufcu Pracy w Bolesławcu uczestnicy udekorowali salę bożonarodzeniowymi ozdobami, nakryli stoły, ubrali choinkę, śpiewając jednocześnie kolędy. Przygotowali również występ artystyczny.

  

Kujawsko-Pomorska WK

Młodzież, kierownicy jednostek opiekuńczo-wychowawczych, kierownictwo Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Wojewódzkim Komendantem OHP Małgorzatą Taranowicz na czele spotkali się na spotkaniu wigilijnym w Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu. Obecni byli także: Biskup Toruński Wiesław Śmigiel, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Janusz Halak, wiceprezydent Torunia Andrzej Rakowicz, proboszcz Parafii Świętego Andrzeja Apostoła Łukasz Skarżyński, Duszpasterz Wojewódzki ks. Kamil Pańkowiec, przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty oraz przedstawiciele instytucji oświatowych współpracujących z OHP.

Zebranych powitała Komendant Taranowicz, która życzyła wszystkim niezapomnianych, a przede wszystkim zdrowych i spokojnych świąt spędzonych w rodzinnym gronie oraz wytrwałości w realizacji marzeń w nadchodzącym Nowym Roku. Jasełka zaprezentowali podopieczni toruńskiego hufca, a Biskup Toruński Wiesław Śmigiel podziękował za wprowadzenie w świąteczny nastrój oraz zapewnił o duchowym wsparciu młodzieży OHP. Podkreślił, że najważniejszą rzeczą w życiu jest być dobrym człowiekiem. Wszystkim zebranym życzył błogosławionych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Wiceprezydent Torunia Andrzej Rakowicz wyraził uznanie dla działań Ochotniczych Hufców Pracy w województwie kujawsko-pomorskim oraz trudnej pracy wychowawców i zapewnił o wsparciu dla dalszych działań na rzecz młodego pokolenia.

Lubelska WK

W biłgorajskim Hufcu Pracy spotkanie opłatkowe odbyło się 11 grudnia. Uczestnicy podzielili się swoimi zwyczajami świątecznymi i poznali tradycje z innych okolic powiatu. Po złożeniu życzeń przez komendant hufca Martę Maciochę i kierownika Cechu Krystynę Dychę oraz wychowawcę hufca Irenę Piaskową wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie wzajemne życzenia. Nie zabrakło śpiewania pięknych polskich kolęd, a na zakończenie każdy otrzymał świąteczny upominek.

Wigilia w Środowiskowym Hufcu Pracy we Włodawie to szczególny dzień dla całej społeczności hufca. Świąteczny nastrój zawitał do jednostki już w momencie przygotowania uroczystego spotkania opłatkowego 13 grudnia. Zgodnie z tradycją na początku wieczerzy odmówiono modlitwę i odczytano fragment Ewangelii wg św. Łukasza. Następnie komendant hufca Justyna Kozieja obdzieliła wszystkich zgromadzonych opłatkiem i przystąpiono do składania sobie życzeń. Wszyscy zasiedli przy świątecznym stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych 12 potraw przygotowanych przez uczestników odbywających praktyki w zawodzie kucharza. Zaprezentowano też montaż słowno-muzyczny o Bożym Narodzeniu.

Spotkanie opłatkowe dla uczestników Hufca Pracy w Kraśniku odbyło się 14 grudnia. Wigilia rozpoczęła się od wspólnej modlitwy oraz wysłuchania fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa. Na spotkanie zaproszeni zostali dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia w Kraśniku oraz ksiądz, z którym młodzież ma lekcje katechezy, a także wychowawca klasy. Wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia i podzielili się opłatkiem. Podczas degustacji potraw wigilijnych młodzież miała okazję porozmawiać na temat tradycji świątecznych panujących w domach rodzinnych oraz bliższego poznania się. Na spotkaniu wręczono nagrodę Martynie Irackiej za kartkę bożonarodzeniową wyróżnioną na etapie wojewódzkim konkursu Krajowego Duszpasterstwa OHP. Na zakończenie wszyscy włączyli się do wspólnego kolędowania.

  

14 grudnia w uroczystym spotkaniu wigilijnym uczestniczyli również wychowankowie z Hufca Pracy w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orląt Lwowskich montażu słowno-muzycznego „Bóg się rodzi w człowieku”. Następnie dziekan dekanatu Tomaszów-Południe ks. Grzegorz Chabros odczytał fragment Ewangelii i zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy. Wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne, po czym zasiedli do kolacji wigilijnej połączonej ze wspólnym kolędowaniem. Na wigilię OHP przybyli także: dyrektor Biura Poselskiego posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego – Anna Romanowicz-Łagowska; naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Henryk Nowosad; pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Monika Nocek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu Beata Bojarczuk, dyrektor Lubelskiej Izby Rzemieślniczej w Lublinie Marcin Kusiak; dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim Jacek Pawłucki; prezes Zarządu PGKiM w Tomaszowie Lubelskim Renata Miziuk; kierownik oddziału KRUS Monika Pikuła; mjr Straży Granicznej Anita Dziura; pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim Czesława Jagieło i Ewa Janicka; były pracownik hufca Wacław Putkowski, Zarząd Stowarzyszenia „Nowe Miasto”, pracodawcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz młodzież. W trakcie spotkania do drzwi zapukał św. Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Świąteczny stół zastawiony był tradycyjnymi wigilijnymi potrawami przygotowanymi przez Zakład Kuchmistrzowski „Krystyna Świderek”.

14 grudnia podczas wigilii w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie spotkali się uczniowie z klas pierwszych Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Po wspólnej modlitwie wszyscy tradycyjnie podzielili się opłatkiem. Polskie kolędy i pastorałki zaśpiewały Weronika Socha i Weronika Brylant z ZSRiP oraz Paulina Strzępioł.

Spotkanie opłatkowe w Janowie Lubelskim

Kadra kierownicza jednostek Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, a także pracownicy biura LWK, CEiPM oraz Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie spotkali się na tradycyjnym opłatku 17 grudnia. Duszpasterz Lubelskiej WK OHP ks. Marian Duma odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, a Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak złożył wszystkim świąteczne życzenia. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Rady Programowej, której posiedzenie poprzedziło wigilię kadry OHP.

W organizację spotkania opłatkowego dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego włączyła się kadra tamtejszego Hufca Pracy. Na tomaszowskim rynku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orląt Lwowskich zaprezentowali jasełka, św. Mikołaj bawił się z dziećmi, dorośli mogli robić zakupy na kiermaszu świątecznym, a wszyscy słuchać kolęd i próbować wigilijnych potraw.

Pod duchowym przewodnictwem ks. Macieja Gubernata, w miłej, świątecznej atmosferze odczytano w grupie wychowawczej OHP w Janowie Lubelskim fragment Pisma Świętego nawiązujący do narodzenia Jezusa, podzielono się opłatkiem oraz złożono sobie świąteczne życzenia. Na świąteczne spotkanie z młodzieżą przybyła kierownik Cechu Rzemiosł w Janowie Lubelskim Bożena Dębiec.

19 grudnia uroczyste spotkanie wigilijne odbyło się w Zespole Szkół w Trawnikach. Wzięła w nim udział młodzież z Hufca Pracy w Świdniku, dyrekcja i nauczyciele, kadra OHP oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się od programu artystycznego przygotowanego przez uczniów i wychowawców klas. Życzenia ciepłych, rodzinnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia przekazali uczestnikom spotkania dyrektor ZS Katarzyna Balcerek i komendant świdnickiego Hufca Pracy Mirosław Jakima. Zgodnie z tradycją odczytano fragment Ewangelii wg św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa i odmówiono modlitwę. Po podzieleniu się opłatkiem przyszedł czas na rozmowy i próbowanie tradycyjnych wigilijnych dań. Nie zabrakło wspólnego kolędowania.

Uroczysta wigilia dla uczestników Hufca Pracy w Puławach, którzy do godnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia przygotowywali się podczas rekolekcji prowadzonych przez Braci Kapucynów z Lublina, odbyła się 19 grudnia w puławskim Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Ważnym punktem programu były jasełka zaprezentowane przez uczestników. Przy akompaniamencie gitary, bębenków i skrzypiec wykonawcy oraz cała widownia wspólnie zaśpiewali kolędy. Następnie uczestnicy spotkania uroczyście podzielili się opłatkiem i zasiedli do wspólnej kolacji. Miłym akcentem spotkania było wręczenie nagrody za wykonanie kartki bożonarodzeniowej Mateuszowi Staniakowi z Hufca Pracy w Puławach, przyznanej na etapie wojewódzkim konkursu na kartkę organizowanego przez Krajowe Duszpasterstwo OHP i Komendę Główną OHP.

Wigilia w Zespole Szkół w Trawnikach
Jasełka w Puławach

Łódzka WK

Niedziela 9 grudnia była dniem gwiazdkowo-mikołajkowym w Fundacji „Gajusz”, która pomaga chorym małym dzieciom i ich rodzinom. Tym razem dwa salony fryzjerskie, pani Moniki Czech i pani Agnieszki Wdowiak wsparły szczytną inicjatywę Fundacji poprzez udostępnienie sprzętu oraz wytypowanie najzdolniejszych swoich uczniów: Sandry, Kseni i Radka uczestników Hufca Pracy w Łodzi. Mikołajkowe wydarzenie zorganizowane przez Fundację cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Chętne osoby mogły liczyć na usługi fryzjerskie, takie jak strzyżenie, podcinanie końcówek oraz modelowanie włosów. Dodatkowo, mamy miały możliwość skorzystania z nałożenia makijażu oraz profesjonalnej porady wizażystek. Oprócz zabiegów czas uprzyjemniała także muzyka i słodki poczęstunek. Dodać należy, że w tym dniu usługami fryzjerskimi były zainteresowane nie tylko mamy, ale również i ich dzieci. Wcześniej jeszcze uczestnicy Hufca układali fryzury mamom w dniu ich święta 26 maja.

Małopolska WK

Na wojewódzkim spotkaniu wigilijnym spotkali się 18 grudnia w Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu uczestnicy i kadra Małopolskiej WK. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele Matki Bożej Niepokalanej celebrowanej przez Wojewódzkiego Duszpasterza ks. Rafała Bobka. W spotkaniu wzięli udział: Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek wraz z zastępcą Bożeną Rążewską, członkowie Rady Programowej, przedstawiciele instytucji współpracujących, kadra Ochotniczych Hufców Pracy oraz młodzież – reprezentanci wszystkich jednostek OHP z województwa małopolskiego. Początek spotkania uświetnił występ zespołu działającego przy 6-33 ŚHP w Nowym Sączu „Zbierańcy”, który wierszami i kolędami wprowadził gości w świąteczny nastrój. Po modlitwie i poświęceniu przez ks. Rafała Bobka opłatków, ciepłe słowa do zgromadzonych skierował Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, a po nich nastąpiły wzajemne życzenia, zaś po przełamaniu się opłatkiem – wspólna wieczerza i kolędowanie. Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek wręczył również nagrody laureatom wojewódzkich konkursów „Pod wspólnym niebem” oraz „100 bohaterów na 100-lecie Niepodległości”.

15 grudnia w auli szkolnej w Skomielnej Białej odbył się VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP z województwa małopolskiego, którego organizatorem była Małopolska WK OHP w Krakowie oraz 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej. Do rywalizacji przystąpiło 28 uczestników z 18 jednostek OHP. Kolędy i pastorałki prezentowały zespoły, duety oraz soliści. Jury w składzie: Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek – przewodniczący, członkowie – instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniu Elżbieta Pasierb, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu Izabela Handzel, instruktor w Szkole Muzycznej Piotr Kowalcze, członek Związku Podhalan, aktorka Teatru im. Franciszka Macioła Jadwiga Gacek oceniało dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

Pierwsze miejsce zajęła Patrycja Przystał z 6-17 Hufca Pracy w Oświęcimiu, drugie – Jerzy Biniaś i Igor Gajda z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie, trzecie – Danuta Wojdyła i Weronika Frost z 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej. Wyróżnienie – statuetkę ufundowaną przez Burmistrza Myślenic Jarosława Szlachetkę – otrzymał Zespół „Hashtag Chwała Panu” w składzie: Angelika Czopek, Szymon Król, Dominik Gamoń z 6-32 Hufca Pracy w Limanowej. Wyróżnienie – statuetkę ufundowaną przez Starostę Powiatu Myślenickiego Józefa Tomalę otrzymała Patrycja Gubała z 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach. Wyróżnienie – statuetkę ufundowaną przez Wójta Gminy Lubień Kazimierza Szczepańca otrzymał Zespół „Zbierańcy” z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu w składzie: Agata Bochenek, Tomasz Groń, Magdalena Durlak. Wyróżnienie – statuetkę ufundowaną przez dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu Danutę Burtan otrzymała Izabela Sala z 6-25 Hufca Pracy w Bochni. Wyróżnienie i statuetkę ufundowaną przez prezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus” Andrzeja Błachuta otrzymał duet: Izabela Frankowicz i Martyna Salachna z 6-5 Hufca Pracy w Krakowie. Wyróżnienie kadry 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej przyznano Zespołowi „Gwiazdki” w składzie Izabela Polakiewicz i Ewa Maćko z 6-34 Hufca Pracy w Starym Sączu. Podczas Przeglądu Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek wręczył także nagrody laureatom wojewódzkiego etapu Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową. Złożył również wszystkim uczestnikom oraz gościom świąteczne życzenia.

Mazowiecka WK

Ożywione dyskusje, serdeczność życzeń i widoczne na twarzach uczestników wzruszenie. Wyjątkowy czas, w miłej atmosferze pozbawionej codziennego pośpiechu spędzili podopieczni Mazowieckiej WK OHP podczas uroczystych spotkań świątecznych. Roziskrzone blaskiem lampek choinki, tradycyjne potrawy, białe opłatki, wizyty św. Mikołaja, melodie kolęd i pastorałek – wszystko to sprawiało, że wigilijne spotkania były i piękne, i niepowtarzalne. Przenosiły wszystkich w świat dzieciństwa, a młodzież wzbogaciła się o przeżycia, do których, być może, kiedyś wróci we wspomnieniach. Przed wspólnymi wieczerzami odbywały się inscenizacje bożonarodzeniowe przygotowane przez uczestników. Najważniejszą częścią spotkań było dzielenie się opłatkiem – symbolem chleba i wzajemnego przebaczenia. Płynęły ciepłe, serdeczne słowa życzeń, a później wszyscy razem zasiadali do świątecznych stołów. Wigilijne spotkania były wspaniałą okazją, by po prostu ze sobą pobyć, porozmawiać o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem. Do wielu jednostek zostali zaproszeni niecodzienni goście – dzieci uczestników, którym kadra wychowawcza wręczyła upominki świąteczne ufundowane w ramach projektu pn. „Życie jest cudem. Boże Narodzenie w rodzinie OHP”. Do prezentów został dołączony list Komendanta Głównego z życzeniami świątecznymi.

Opolska WK

Biskup Pomocniczy Opolski Paweł Stobrawa przyjął zaproszenie do Hufca Pracy w Opolu, aby jak co roku wspólnie z młodzieżą i kadrą przełamać się opłatkiem i ją pobłogosławić.

W spotkaniu, które odbyło się 18 grudnia, wzięli udział również Wojewódzki Komendant OHP w Opolu Dariusz Medoliński oraz jego zastępca Łukasz Kubica, kierownik Działu Kształcenia, Wychowania, Organizacji i Planowania Opolskiej Komendy Ewa Zajączkowska, a także znamienici goście, którzy od wielu lat świętują wspólnie z Hufcem: zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu Tomasz Kowalski, inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola Kinga Pietrzak-Kostuś, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu Violetta Szczepkowska oraz jej zastępczynie Izabela Pietkun-Greber oraz Regina Wasilewska. Jak zawsze z uśmiechem i życzliwością przybył duszpasterz Opolskiej WK OHP ksiądz Jarosław Staniszewski. Przedstawicielem pracodawców na spotkaniu była pani Maria Polewiak, która wraz z młodzieżą opolskiego hufca przygotowała poczęstunek dla wszystkich gości.

Po obejrzeniu świątecznego przedstawienia w wykonaniu uczestników hufca, wspólnym zaśpiewaniu kolęd i przełamaniu się opłatkiem, wszyscy zostali poczęstowani potrawami wigilijnymi. Na stołach pojawiły się pachnące grzybami i kapustą, pierogi, krokiety, a także tradycyjny czerwony barszcz. Jak zawsze nie zabrakło świątecznego ciasta, które przygotowali rodzice uczestników hufca.

Przy wspólnym stole, przy dźwiękach pięknych kolęd, spotkanie w gronie przyjaciół pozwoliło choć na chwilę zatrzymać się i poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia.

Podkarpacka WK

18 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu zaprezentowano montaż słowno-muzyczny o tematyce świątecznej. Zgodnie z tradycją odczytano fragment Ewangelii dotyczący narodzin Jezusa, po czym zebrani przełamali się opłatkiem. Nie zabrakło też śpiewu kolęd i pastorałek.

Tego samego dnia uczestnicy Ośrodka w Iwoniczu wraz z kadrą udali się do schroniska im. św. Brata Alberta w Krośnie, aby przekazać zebrane produkty żywnościowe. Zbiórka trwała od początku grudnia i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zebrane produkty: cukier, mąkę, słodycze, makarony, oleje, kaszę i ryż będą mogły posłużyć w przygotowaniu wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wizyta w schronisku była także okazją do złożenia życzeń podopiecznym schroniska na ręce kierownika placówki Damiana Kolanko.

  

Bożonarodzeniowe spotkanie z uczestnikami Młodzieżowej Grupy Wsparcia działającej w nowodębskiej jednostce Młodzieżowego Centrum Kariery odbyło się 18 grudnia. Młodzież przygotowała ozdoby świąteczne, a także spędziła miło czas przy poczęstunku. Była to też okazja do podsumowania działalności Młodzieżowej Grupy Wsparcia oraz na podzielenie się własnymi osiągnięciami i planami na Nowy Rok, nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym.

Młodzież z 9-15 Hufca Pracy w Tarnobrzegu udała się 17 grudnia ze świątecznymi życzeniami do przedstawicieli samorządu oraz instytucji wspierających jednostkę w codziennej działalności. Życzenia przekazała m.in. prezydentowi Tarnobrzega, jego zastępcy, przewodniczącemu Rady Miasta, staroście, komendantom Policji i Straży Miejskiej, naczelnikowi Wydziału Edukacji, kierownictwu i pracownikom Sądu Rejonowego, nauczycielom oraz przedstawicielom lokalnych mediów. Nie zapomniano również o pracodawcach zatrudniających uczestników OHP. Podobnie jak w latach ubiegłych świąteczne okolicznościowe kartki z życzeniami były dziełem podopiecznych hufca.

12 grudnia młodzież z 9-10 Hufca Pracy w Krośnie uczęszczająca do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 wzięła udział w bożonarodzeniowych warsztatach plastycznych. Uczestnicy przygotowywali pachnące cynamonem aniołki z masy solnej, ozdoby choinkowe, stroiki i bombki.

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu wzięli udział w Opłatku Maltańskim organizowanym przez Zakon Maltański w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym Dworu Kombornia.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przybyłych gości przez właściciela Dworu, gospodarza Ryszarda Skotnicznego. Wspólna wieczerza rozpoczęła się od uroczystej modlitwy, poświęcenia opłatków przez Metropolitę Przemyskiego ks. Arcybiskupa Adama Szala oraz życzeń, które w imieniu Ochotniczych Hufców Pracy złożył Wojewódzki Komendant Jerzy Cypryś. Rodzinną i świąteczną atmosferę tworzył uroczyście nakryty stół, choinka oraz tradycyjne potrawy wigilijne. Spędzony razem czas umilali kolędami członkowie Akademii Talentów z Krosna oraz uczestnicy iwonickiego Ośrodka, którzy zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny. Na zakończenie spotkania uczestnicy oraz inni zaproszeni goście obdarowani zostali świątecznymi upominkami.

Patronat Honorowy nad Wigilijnym Spotkaniem Opłatka Maltańskiego w Dworze Kombornia pełnili: ks. abp. Adam Szal, Metropolita Przemyski oraz JE Jerzy Baehr Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

Podlaska WK

Na spotkaniu opłatkowym w siedzibie Podlaskiej Komendy gościł Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski. Zebranych świątecznymi życzeniami powitał Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski. Następnie Zastępca Komendanta Głównego OHP podziękował kadrze za całoroczną pracę oraz życzył sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku. Błogosławieństwa uczestnikom spotkania udzielił Duszpasterz Podlaskiej WK OHP ks. Jan Nikodem Hołodok. Zebrani podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia. Na stołach zagościły tradycyjne potrawy wigilijne, a dopełnieniem świątecznego nastroju było wspólne kolędowanie. Na zakończenie wieczerzy uczestnicy spotkania otrzymali od Św. Mikołaja symboliczne upominki.

19 grudnia uczestnicy Hufca Pracy w Grajewie, wraz z całą społecznością szkoły, wzięli udział w wigilii zorganizowanej w Zespole Szkół w Wojewodzinie. Tegoroczne spotkanie wigilijne przywołało atmosferę świąt i umocniło dobre relacje pomiędzy uczniami a kadrą szkoły. Dzielono się opłatkiem, składano życzenia, śpiewano kolędy i w końcu próbowano potraw przygotowanych samodzielnie przez uczniów.

Kadra Hufca Pracy w Kolnie, jak co roku, przygotowała spotkanie wigilijne dla uczestników, pracodawców oraz zaproszonych gości. Spotkanie rozpoczęła komendant, powitała gości i podziękowała wszystkim którzy odpowiedzieli na zaproszenie. Następnie ks. dziekan Stanisław Uradziński, podziękował kadrze hufca za kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz złożył życzenia świąteczne i pobłogosławił zgromadzonych. Życzenia przekazał zebranym również z-ca starosty kolneńskiego Karol Pieloszczyk oraz sekretarz Miasta Kolna Mirosław Bajorek. Miłym akcentem były podziękowania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie Eugeniusza Gromadzkiego złożone na ręce komendant Agnieszki Samul, dotyczące wieloletniej współpracy oraz zaangażowania w pracę na rzecz młodzieży. Po wystąpieniach gości młodzież zaprezentowała podczas przedstawienia zwyczaje świąteczne oraz przybliżyła historię wieczoru Narodzenia Pańskiego. Między sceny wplecione były kolędy, o których oprawę muzyczną zadbała Agnieszka Duda. Wspólne kolędowanie gości wraz młodzieżą nadało spotkaniu podniosły charakter. Wszyscy po raz kolejny mogli przeżyć historię Maryi i Józefa szukających miejsca na spoczynek. W spotkaniu wigilijnym wzięli także udział: dyrektor ZST Katarzyna Kleczyńska, dyrektor ZDZ Halina Małż, dyrektor PCPR Krzysztof Sobiewski, kierownik ŚDP Beata Kozłowska, kierownik KOKiS Andrzej Powichrowski oraz pracodawcy.

Pomorska WK

W Hufcu Pracy w Słupsku spotkanie opłatkowo-wigilijne dla młodzieży poprzedzone było długimi i skrupulatnymi przygotowaniami. Kadra hufca wraz z uczestnikami zadbała o zimowy, klimatyczny wystrój sali. Okazała, pachnąca lasem choinka i pięknie wykonana szopka stanowiły wiodące elementy dekoracji. Życzenia niezapomnianych świąt złożyli komendant Hufca i dyrektor szkoły, a Duszpasterz Pomorskiej WK OHP ks. Zdzisław Dmuchała odczytał fragment Pisma Świętego i pobłogosławił obecnych. Pięcioro uczniów, reprezentantów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ARKA wystąpiło z przygotowanym przez siebie montażem słowno-muzycznym, zaś uczennica Szkoły Branżowej zaśpiewała w duecie z wychowawczynią kilka świątecznych utworów. Przed zajęciem miejsc przy stole był jeszcze czas na obdarowanie obecnych upominkami. A potem już próbowano tradycyjnych potraw wigilijnych oraz ciast, owoców, słodyczy. Czas wieczerzy umilały dźwięki kolęd i pieśni świątecznych. Tak szczególne wspólne spędzanie czasu zbliża i zacieśnia więzi, czujemy, że jesteśmy wśród bliskich, życzliwych nam osób.

Śląska WK

Spotkanie wigilijne Śląskiej WK OHP odbyło się 14 grudnia w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Relaks” w Wiśle. Przybyli na nie m.in.: Dyrektor Wykonawczy-Pełnomocnik Komendanta Głównego OHP ds. finansowych Wojciech Szewczyk, Wojewódzki Komendant OHP Arkadiusz Sobków, Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Jacek Gancarek, wicekurator Oświaty Jacek Szczotka, wiceprezydent Żor Daniel Wawrzyczek, II zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej Bożena Borowiec, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej Janusz Kaps, st. sierżant Wydziału Prewencji KWP w Katowicach Daria Łosicka, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach Hanna Tustanowska, Anna Pomykoł z Centrum Inicjatyw Społecznych w Rybniku, zastępca Okręgowego Inspektora ds. prawno-organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach Piotr Kalbron, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Grzegorz Sikorski, a także kadra i młodzież śląskich jednostek OHP. Komendant Arkadiusz Sobków złożył obecnym świąteczne życzenia, a Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Jacek Gancarek oprócz pięknych życzeń i odczytania Ewangelii odmówił modlitwę. Życzenia od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda odczytał jego asystent Maksymilian Pryga. Wszyscy mieli okazję do wspólnego przełamania się opłatkiem i złożenia sobie życzeń. Spotkaniu wigilijnemu towarzyszyła również część artystyczna przygotowana przez młodzież ze skoczowskiego hufca pracy. Uczestnicy zaśpiewali utwory świąteczne, dzięki czemu każdy z gości mógł już poczuć magię zbliżających się świąt. Podczas wigilii przygotowanej przez pracowników Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Relaks” w Wiśle, gościom umilała czas kapela góralska „Istebna”.

Tego dnia rozstrzygnięto również wojewódzki konkurs „Aby Święta były piękne 2018…”. Obradowały dwie niezależne komisje. Pierwsza w składzie: Komendant Arkadiusz Sobków, jego zastępca Jarosław Kańkowski, dyrektor merytoryczny Śląskiej WK OHP Beata Chrobak oraz główny księgowy Edyta Oskierko przyznała pierwsze miejsce uczestniczce z hufca w Rybniku Andżelice Mrozek za pracę „Czerwone choinki”. Drugie miejsce zajęła Dorota Bazalczyk z Częstochowy za pracę „Dekoracja świąteczna”, a trzecie – Arleta Kolasa z Sosnowca za pracę „Anioł”. Wyróżnienie otrzymał Hubert Kubas z Częstochowy za „Renifera”. Druga komisja złożona z przedstawicieli młodzieży, przyznała pierwsze miejsce również Andżelice Mrozek za pracę „Czerwone choinki”, na miejscu drugim uplasowała się Eliza Krywult z Pszczyny za pracę „Stroik srebrny podłużny”, a na trzecim – Daria Kaczyńska z Częstochowy za pracę „Choinka z włóczki”.

Świętokrzyska WK

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach spotkali się 18 grudnia na spotkaniu wigilijnym Świętokrzyskiej WK OHP, oprócz kadry i uczestników znamienici goście: senator RP Krzysztof Słoń, ks. biskup Andrzej Kaleta, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Katarzyna Nowacka, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusz Piecyk, dyrektor Generalny ZDZ w Kielcach Dariusz Wątroba, z-ca Kuratora Okręgowego w Kielcach Bożena Kępkowska, Prezes „Stowarzyszenia Biegacz Świętokrzyski” Jacek Wiatrowski, prezes Ireneusz Janik i Gabriela Iwanicka kierownik działu kadr i płac z firmy FABET SA. Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat przekazał wszystkim najlepsze życzenia radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a ks. biskup Andrzej Kaleta przypomniał o istocie Bożego Narodzenia i podkreślił, iż ten symbol powinniśmy nosić w sercu każdego dnia. Duszpasterz Wojewódzki OHP ks. Dariusz Jarliński poprowadził modlitwę, po czym zebrani przełamali się opłatkiem pobłogosławionym przez ks. biskupa. Uczestnicy z Hufca Pracy w Pińczowie przedstawili jasełka. Nie zabrakło również kolęd zaśpiewanych przez uczestniczki z Kielc i Jędrzejowa. Młodzież z jędrzejowskiego hufca przygotowała również dekoracje świąteczne oraz wigilijne potrawy. Na zakończenie spotkania przybył św. Mikołaj z prezentami dla uczestników OHP.

Warmińsko-Mazurska WK

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Elblągu odbył się uroczysty obiad wigilijny, do którego przygotowania z udziałem młodzieży, trwały całe przedpołudnie. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński życzył uczestnikom i kadrze wesołych, rodzinnych świąt, wzajemnej życzliwości oraz przypomniał, że trwający właśnie czas sprzyja także refleksji. Czytano fragmenty Ewangelii opisujące narodziny Jezusa, dzielono się opłatkiem, rozmawiano na temat tradycji strojenia choinki oraz potraw wigilijnych obecnych na stołach.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie spotkanie wigilijne umilił zaproszonym gościom występ artystyczny – jasełka w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Bożem. Poza występem artystycznym, ciepłą i życzliwą atmosferę dopełniło dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie.

Na spotkaniu w Giżycku nie zabrakło uczestników, absolwentów, nauczycieli, wychowawców oraz gości. Komendant giżyckiego Hufca Pracy Magdalena Łępicka oraz dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Beata Bobieni dokonały krótkiego podsumowania mijającego roku oraz złożyły życzenia. Podczas spotkania młodzież zaprezentowała, przygotowane pod okiem kadry OHP, jasełka pt. „Jeden zero dla Nieba”. Aktorzy stanęli na wysokości zadania i otrzymali ogromne brawa. Następnie młodzi ludzie wręczyli zaproszonym gościom drobne upominki – anioły z masy solnej – własnoręcznie wykonane na kółku plastycznym. Na spotkaniu nie zabrakło ciepłej, świątecznej atmosfery, która wprowadziła wszystkich w ten piękny czas oczekiwania na przyjście Pana.

Wielkopolska WK

20 grudnia w siedzibie Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu Wojewódzki Komendant Adam Pękarski wraz z Duszpasterzem OHP ks. Piotrem Wężem złożyli pracownikom Komendy życzenia pogodnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia.

Na spotkanie opłatkowe dla uczestników Hufca Pracy w Lesznie przybyli m.in.: poseł Jan Dziedziczak wraz z asystentką Ewą Rosik, wiceprezydent miasta Piotr Jóźwiak, asystentka posła Jana Mosińskiego Joanna Nawrot, dyrektor ZDZ Ryszard Karmoliński oraz dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla Dorosłych Irena Marszałek wraz ze współpracownikami. Komendant Małgorzata Grygiel opowiedziała o istocie Świąt Bożego Narodzenia: „Istotą tych świąt jest również chwila wytchnienia od trudów, kłopotów, zmartwień dnia codziennego. Wtedy też zatrzymujemy się i skupiamy na tym, co w naszym życiu najważniejsze – miłość, rodzina, przyjaźń, przebaczenie”. Po części oficjalnej w bożonarodzeniowy nastrój wprowadził gości występ artystyczny młodzieży przedstawiający symbolikę Świąt Bożego Narodzenia, jak również wspólne odśpiewanie kolęd. Po przełamaniu się opłatkiem, zajęto miejsca przy stole, częstując się wigilijnymi potrawami. Dla niektórych młodych ludzi obecnych na spotkaniu opłatkowym była to być może jedyna w tym roku Wigilia.

W Pile spotkanie opłatkowe otworzyła komendant Hufca Pracy Kinga Bieńkowska, po czym ks. Andrzej Finc odczytał Ewangelię św. Łukasza dotyczącą narodzenia Jezusa. Następnie wszyscy dzielili się opłatkiem składając sobie życzenia i opowiadając o świątecznych tradycjach w swoich domach. Przekazano także upominki dla dzieci uczestniczek w ramach projektu Komendy Głównej OHP, pn. „Życie jest cudem. Święta Bożego Narodzenia w OHP”. Nagrody wręczono również laureatom Konkursu Plastycznego na Szopkę Bożonarodzeniową, Konkursu „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”, Konkursu na najpiękniejszy stół świąteczny oraz konkursów historycznych „Pod wspólnym niebem” i „100 bohaterów na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Nazajutrz opiekunka Klubu Absolwenta Barbara Lubaszczuk wraz z komendant hufca spotkały się z jego absolwentami, z których większość uczy się w szkołach branżowych I stopnia, a pozostali podjęli pracę. Obecna na spotkaniu specjalista ds. rozwoju zawodowego w pilskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Beata Siudak przedstawiła działalność Centrum, zachęcając do korzystania z usług Młodzieżowego Biura Pracy, doradztwa zawodowego oraz ofert szkoleniowych. Na zakończenie przekazano sobie najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Na spotkanie wigilijne Hufca Pracy w Krotoszynie przybyły delegacje poszczególnych klas szkół współpracujących z jednostką. Nie zabrakło życzeń od komendanta i ks. Macieja Dudka. Wychowawcy grup podsumowując działalność i osiągniecia uczestników, wręczyli wyróżnienia dla najbardziej aktywnych w mijającym roku. Szczególne wyróżnienie wraz z dyplomem i upominkami otrzymali: Wiktoria i Olga ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy oraz uczniowie klasy trzeciej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach: Bartosz, Róża i Katarzyna.

Wyjątkowa oprawę miała doroczna wigilia Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowana w Sali Tradycji Cechu Rzemiosł Różnych. Spotkanie uświetniła obecność wielu znamienitych gości, m.in. dyrektorów szkół, w których kształcą się podopieczni hufca, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych, księdza Mariusza Dąbrowskiego, pracodawców u których młodzież odbywa praktyczną naukę zawodu, absolwentów OHP, a także pedagoga i psychologa szkolnego. Wystąpiła również młodzież ze świetlicy socjoterapeutycznej „Boże Podwórko” działającej przy Konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim przedstawiając jasełka bożonarodzeniowe przygotowane pod kierunkiem pani Ewy Koniecznej. Po występach młodzieży ks. Mariusz Dąbrowski odczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza, a komendant hufca Ewa Kurzawa złożyła życzenia wszystkim uczestniczącym w spotkaniu, po czym zebrani przełamali się opłatkiem. Przekazano też upominek uczestniczce hufca dla jej synka, a komendant odczytała list Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta skierowany do młodych mam z OHP. Podczas uroczystości nie zabrakło konkursów ze znajomości kolęd, tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. Spotkanie było także okazją do wręczenia uczestnikom nagród i dyplomów ufundowanych przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP za osiągnięcia w konkursach wojewódzkich, jak: „Pod wspólnym niebem” oraz „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości”. Nagrodzeni zostali także laureaci konkursu na projekt kartki bożonarodzeniowej.

Wielkopolska Komenda wraz z Hufcem Pracy we Wrześni zorganizowała w przedświątecznym czasie dwa konkursy: na najpiękniejszy stół świąteczny i wiedzy savoir-vivre oraz na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową z Gwiazdą Betlejemską. Miały one zainspirować do twórczych działań i kreatywnego myślenia, przyczynić się do kultywowania tradycji i zwyczajów świątecznych oraz rozwijania zainteresowań. W części pierwszej, teoretycznej uczestnicy konkursu rozwiązywali test wiedzy i umiejętności z zakresu savoir-vivre, natomiast w części praktycznej dwuosobowe zespoły przygotowały nakrycie stołu dla dwóch osób na kolację świąteczną pod hasłem: „Stół wigilijny z gwiazdą betlejemską”. Pierwsze miejsce zdobyli Mikołaj i Kamil z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie, drugie miejsce zajęły Natalia i Aleksandra ze Środowiskowego Hufca Pracy w Turku, natomiast trzecie miejsce przypadło Ilonie i Natalii z Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. W konkursie na najpiękniejszą szopkę zwyciężył Maks z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocine, a na drugim miejscu uplasowali się ex aequo Daniel z Hufca Pracy w Kłecku oraz Miłosz ze Środowiskowego Hufca Pracy w Koninie.

Zachodniopomorska WK

Młodzież z Klubu Aktywnych działającego w 16-8 Hufca Pracy w Koszalinie postanowiła pokazać dzieciom objętym opieką Caritas, że nie są same i jest grupa młodych ludzi gotowa do pomocy i sprawienia, że Boże Narodzenie może być również dla nich radosne. W tym celu 14 grudnia odbył się świąteczny kiermasz ciast. Młodzież oraz kadra hufca, która także włączyła się do akcji, stanęła na wysokości zadania i upiekła prawdziwe pyszności. Na kiermaszu można było kupić tradycyjny jabłecznik, sernik czy makowiec, ale również wymyślne ciasta przekładane kremami i owocami. Następstwem piątkowych działań było włączenie się młodych aktywistów do akcji „Pusta choinka” organizowanej przez Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Akcja polega na ustawieniu w Centrum Handlowym choinki, na której zawieszane są ozdoby z informacją o wieku, imieniu oraz materialnej potrzebie ucznia, wskazanego wcześniej przez Dyrekcję Szkół Podstawowych. Wolontariusze z OHP zachęcali mieszkańców Koszalina do podzielenia się sercem i zasponsorowania prezentu świątecznego dla ubogiego dziecka. Ponadto sami spełnili marzenie 8-letniego Adasia zapisane na jednej z 200 bombek wiszących na choince. Za zebrane na kiermaszu ciast pieniądze kupili upragnione przez chłopca klocki, słodycze oraz ciepłą bluzę. Koszalinianie chętnie włączyli się do akcji i bombki z marzeniami dzieci szybko znikały z gałęzi świątecznego drzewka. Wszystkie prezenty zostaną przekazane między innymi przez wolontariuszy z koszalińskiego hufca w dniu Wigilii.

  

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzcińsku-Zdroju przygotowali na spotkanie wigilijne jasełka, a najpiękniejsze polskie kolędy – kapela „Borowiny” pod przewodnictwem pana Jerzego Łączyńskiego. Po występach artystycznych zabrali głos kierownik ośrodka Kajetan Kuszko oraz ksiądz z parafii pw. Najświętszego serca Pana Jezusa w Kierzkowie Włodzimierz Koguciuk podkreślając istotę i rangę świąt narodzenia Pańskiego. Życzyli wszystkim zgromadzonym, aby były one spokojne i przepełnione radością. Młodzieży i kadrze towarzyszyli na wigilii również m.in. kadra pedagogiczna ze szkół, Duszpasterz Zachodniopomorskiej WK OHP ks. Marcin Mołdawski, Komisarz Powiatowy Policji w Myśliborzu Dariusz Ufnowski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Myśliborzu Mirosław Szczepaniak, dyrektor PSSE w Myśliborzu Marzena Smolarek, zastępca Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu Grzegorz Gonera, dyrektor Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju Czesław Trautman oraz dyrektor Gimnazjum dla Dorosłych w Rowie Renata Piechota.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Prywatnej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Szczecinku to jak jedna wielka rodzina, dlatego też 19 grudnia zasiedli do wieczerzy wigilijnej wraz z zaproszonymi gośćmi. Spotkanie rozpoczęła komendant hufca Elżbieta Niepelt, która łamiąc się opłatkiem złożyła wszystkim życzenia zdrowych, spokojnych świąt, pomyślności i spełnienia marzeń. Życzenia świąteczne przekazała również wszystkim dyrektor szkoły Dorota Kolasiński oraz Izabela Jadwiżyc ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku. Miłym akcentem wigilii był program artystyczny przygotowany przez przedstawicieli Rady Hufca. Uczniowie zapoznali wszystkich z tradycjami wigilijnymi, przekazali życzenia w imieniu młodzieży oraz wręczyli nauczycielom własnoręcznie wykonane i udekorowane piernikowe choinki. Na świątecznie przystrojonym stole królowały ręcznie wykonane przez młodzież naszego hufca stroiki bożonarodzeniowe, ale nie zabrakło również wspaniałych wigilijnych potraw. Po spotkaniu uczestnicy udali się do Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” oraz Świetlicy Środowiskowej „Koniczynka” w Szczecinku z życzeniami oraz słodkim poczęstunkiem dla ich podopiecznych.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku wieczerza wigilijna odbyła się z udziałem Wojewódzkiego Komendant OHP Tomasza Namiecińskiego oraz innych znamienitych gości, m.in. przewodniczącego Rady Gminy Mariusza Maciejewskiego, burmistrza Miasta i Gminy Dariusza Zielińskiego, komendanta komisariatu Policji w Barlinku st.asp. Krzysztofa Maciaszka, wicedyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Iwony Sobierajewicz, dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Franciszka Snackiego, ks. proboszcza Czesława Dobrowolskiego oraz młodzieży ze Stowarzyszenia „Plantacja Wyobraźni”. Koło teatralne pod kierownictwem wychowawczyni barlineckiego Ośrodka Marty Grygier zaprezentowało występ artystyczny, a wspólna modlitwa i przełamanie się opłatkiem dopełniły świątecznej atmosfery. Wojewódzki Komendant OHP wręczył – w ramach akcji „Życie jest cudem” – upominek uczestniczce, która naukę w OSiW dzieli z rolą matki półrocznej córeczki. Gospodarze wieczoru kierownik Ośrodka Halina Gałaj oraz Franciszek Snacki wręczyli nagrody uczestnikom, którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce oraz stuprocentową frekwencję. Wieczerza wigilijna przebiegała przy śpiewaniu kolęd, co stworzyło rodzinną atmosferę i możliwość wspólnego, pełnego spokoju i miłości świętowania narodzin Jezusa Chrystusa.

CKiW w Dobieszkowie

Przy wspólnym stole spotkali się 13 grudnia uczestnicy i kadra Centrum. Po złożeniu życzeń przez dyrektor Centrum Leonę Winczewską-Wróbel młodzież wykonała program słowno-muzyczny pn. „Bóg się rodzi”. Do jasełek młodzi ludzie przygotowywali się już od początku listopada. Po przedstawieniu i wspólnym odśpiewaniu kolęd wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej. Pod koniec uroczystości wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczne prezenty.

CKiW w Gołdapi

Od części artystycznej rozpoczęło się spotkanie wigilijne w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi. Zadbano też o bożonarodzeniowe dekoracje stołów oraz kolędy. Po części artystycznej bożonarodzeniowe życzenia skierowała do wszystkich dyrektor Urszula Jankowska.

CKiW w Oleśnicy

Zanim wychowankowie CKiW w Oleśnicy wyjechali do domów, uczestniczyli spotkania opłatkowego z pracownikami Centrum, zaproszonymi gośćmi i dyrekcją. Wigilijne spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia jasełkowego, które poruszyło kwestię zapominania o wartościach tego rodzinnego święta. Przygotowano je pod kierownictwem nauczycielki języka polskiego Małgorzaty Surmy. Dyrektor Centrum Przemysław Wróbel podziękował zgromadzonym gościom za przybycie i pracownikom za dotychczasową współpracę oraz złożył zebranym życzenia świąteczne. Przy wigilijnym stole i kolędach wszyscy razem podzielili się opłatkiem, a następnie zasiedli do uroczystego posiłku.