Wojewódzka Rada Programowa

28 września w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie obradowała Rada Programowa Małopolskiej WK, w której wziął udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz jego zastępca Renata Wicha.

radakrakow3Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli się również: posłowie Wiesław Krajewski i Jarosław Szlachetka, wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, zastępca Prezydenta Tarnowa Piotr Augustyński, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Edyta Klimowska-Bobula, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Kurator Okręgowy Jolanta Mochol, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Wioletta Wilimska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Witold Kramarz, duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek, prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz Kowalski wraz ze swoim zastępcą Tadeuszem Dąbrowskim, dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Czesław Krupa, dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie Bogusław Pituła, jak również dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie i Szczawnicy-Jabłonce oraz Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

radakrakow2Posiedzenie rozpoczęto od wręczenia Aktów Powołania dla wiceprzewodniczącego Rady – zastępcy Prezydenta Tarnowa Piotra Augustyńskiego i jej sekretarza – zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożeny Rążewskiej. W programie obrad znalazło się podsumowanie rekrutacji uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych Małopolskiej WK oraz CKiW w Tarnowie i Szczawnicy na rok szkolny 2016/2017, omówienie stanu realizacji projektów „Obudź swój potencjał – YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI”, a także poruszono sprawy związane z refundacją kosztów szkolenia młodocianych pracowników w okresie od stycznia do września bieżącego roku. Ponadto Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek poinformował o przyznanych środkach finansowych na budowę nowej siedziby Małopolskiej Komendy pod nazwą Centrum Szkolenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą działań mających na celu wspieranie Małopolskiej WK w zakresie pozyskania lokalizacji na nową siedzibę.

Na zakończenie Komendant Główny OHP Marek Surmacz wspólnie z wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem i Wojewódzkim Komendantem Krzysztofem Świerczkiem podziękowali za spotkanie i przyjęli deklaracje pomocy ze strony instytucji i wszystkich uczestników Rady.