W Lęborku zakończyli projekt

W 11-5 Hufcu Pracy w Lęborku (Pomorska WK) odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Stawiam na przyszłość – EFS”.

Na spotkaniu podsumowującym projekt obecni byli również m.in. Wojewódzki Komendant OHP Adam Matuszewski wraz z pracownikami Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Alicją Otto (kierownik) i Martą Rychel. Młodzieży towarzyszyli także: psycholog prowadząca zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży oraz indywidualne konsultacje psychologiczne Katarzyna Delicka-Kowalczyk, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lęborku Katarzyna Bigus oraz pracodawcy współpracujący z jednostką.

   

Zanim uczestnikom wręczono zaświadczenia, certyfikaty i upominki, Wojewódzki Komendant Adam Matuszewski podziękował im za wytrwałość, wysiłek i zaangażowanie podczas zajęć. Dziękowano również rodzicom, opiekunom i pracodawcom za wspieranie i motywowanie młodzieży.

Po części oficjalnej na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez pracodawców.

 


Na zdjęciu u samej góry uczestnicy projektu „Stawiam na przyszłość – EFS” wraz z Wojewódzkim Komendantem OHP Adamem Matuszewskim, kierownikiem Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Alicją Otto, psycholog Katarzyną Delicką- Kowalczyk i doradcą zawodowym Katarzyną Bigus.