Wizyta Sekretarza Stanu w Śląskiej WK

W Śląskiej WK odbyło się z udziałem Sekretarza Stanu Stanisława Szweda oraz Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza spotkanie przygotowujące do powołania Wojewódzkiej Rady Programowej w Katowicach. Wizyta była też okazją do uhonorowania kadry i młodzieży zaangażowanej w pomoc medyczną podczas Światowych Dni Młodzieży.

W spotkaniu, które odbyło się 26 września, wzięli również udział: zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, posłanki Teresa Glenc i Małgorzata Wypych, wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego.

Gości powitał Wojewódzki Komendant OHP Bogumił Kanik. Następnie specyfikę, zasoby i strukturę Śląskiej WK przybliżyła zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bogusława Fedorowska, a Komendant Kanik przedstawił m.in. zagadnienia związane z międzynarodową wymianą młodzieży.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed poinformował o propozycjach zmian reformy szkolnictwa zawodowego i rynku pracy oraz trwających resorcie pracach. Podkreślił, że zmiana pomoże uporządkować obecne programy wsparcia dla młodych osób. Z kolei Komendant Główny Marek Surmacz w swoim wystąpieniu nawiązał do długoletniej tradycji OHP zaznaczając kontynuację prowadzonej dotychczas działalności z ewentualnym jej uzupełnieniem i rozszerzeniem. Wyraził swoje przekonanie, iż w Polsce ogromna grupa młodych ludzi potrzebuje wsparcia i wprowadzenia w dorosłe życie zawodowe.

W celu udoskonalenia instytucji powołano zespoły robocze, których zadaniem jest m.in. stworzenie i wdrożenie strategicznego planu rozwoju Śląskiej Komendy OHP, sformułowanie koncepcji warsztatów zawodowych OHP (szkół zawodowych), a także nawiązanie lub rozwinięcie współpracy z partnerami zagranicznymi. W pracach zespołów uczestniczy międzynarodowy ekspert Ken Philips, który w przeszłości był m.in. Przewodniczącym Rady Dyrektorów InterAction w Waszyngtonie – stowarzyszenia 140 amerykańskich organizacji non-profit działających w wielu krajach świata.

Spotkaniu towarzyszyła jednocześnie konferencja prasowa z udziałem Sekretarza Stanisława Szweda, Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza i Wojewódzkiego Komendanta OHP Bogumiła Kanika, na którą przybyli dziennikarze mediów ogólnopolskich i regionalnych.

Miłym akcentem było też uhonorowanie kadry i młodzieży zaangażowanej w pomoc medyczną podczas Światowych Dni Młodzieży, za którą otrzymali nagrody i podziękowania z rąk Sekretarza i Komendanta Głównego OHP.

Na zakończenie Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim zastępcą Renatą Wicha spotkali się z pracownikami Śląskiej WK OHP.